SWOV podcast #9: Mens versus machine

In SWOV podcast #9 praat Canmanie Ponnambalam met de Amerikaanse Linda Boyle, hoogleraar industriële en systeemtechniek aan de Universiteit van Washington, over het begrijpen van menselijk gedrag om automatisering op een veilige manier te integreren in onze transportsystemen.

In de discussie benadrukt Boyle het belang van het bestuderen van menselijk gedrag om te anticiperen op hoe mensen zullen omgaan met en reageren op geautomatiseerde systemen, die waarschijnlijk nog lang samen op de weg zullen zijn. "Het begrijpen van de menselijke aspecten, hoe mensen de systemen waarnemen, hoe ze over de auto's denken en hoe ze zullen reageren en handelen is erg belangrijk," zegt Boyle.

Ook wordt besproken hoe naturalistische rijstudies, monitoringsystemen en realtime feedback kunnen helpen of hinderen bij de veilige integratie van automatisering. Boyle merkt op dat het verstrekken van informatie aan bestuurders belangrijk is, maar "het gaat om hoe je de informatie daadwerkelijk presenteert, de timing, de displays en het prioriteren van waarschuwingen."

Kijkend naar de toekomst, spreekt Boyle over haar onderzoek naar geautomatiseerde voertuigen als toekomstige werkplekken, waar auto's mobiele kantoren kunnen worden. Ze merkt echter op dat er nog veel uitdagingen zijn om "een productieve werkomgeving" te creëren in een geautomatiseerd voertuig.

podcast boyle

Antwoordapparaat

Hoe zit dat eigenlijk? Heeft u vragen over verkeersveiligheid? Spreek het digitale antwoordapparaat in! Uw vraag kan dan in een toekomstige aflevering worden behandeld.

Naar het antwoordapparaat »