Programma adviesraad

De Programma Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of openbaar ministerie. 

 • dhr. R. Aarse (TLN);
 • dhr. ing. A.J.G. Ammerlaan (LOV);
 • dhr. J. Schuler (RAI Vereniging);
 • dhr. P. Broer (Nationale Politie Oost-Brabant)
 • mw. M. Burghgraef (Team Alert)
 • mw. E. van Garderen (Fietsersbond);
 • dhr. E. de Kievit (CROW)
 • dhr. A. Knuppel (VVN);
 • dhr M. Ludeking (WVL/RWS);
 • mw. drs. L. Molenkamp, (provincie Noord-Holland);
 • dhr. R. Smits (VNG);
 • mw. N. Vollebregt (VVS);
 • mw. G. Feiter (Verbond van Verzekeraars).