Programma adviesraad (PAR)

De Programma-Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of openbaar ministerie.  Op 31 december 2018 was de PAR als volgt samengesteld:

 •      dhr. R. Aarse (TLN);
 •      dhr. C. Boutens (RAI Vereniging);
 •      dhr. mr. A. D. Heil, (Nationale Politie Oost-Brabant);
 •      mw. M. Jongman (WVL/RWS);
 •      mw. S. Kluit, MSc (Fietsersbond);
 •      dhr. L. Lamb (Veilig Verkeer Nederland);
 •      mw. drs. L. Molenkamp, (provincie Overijssel);
 •      dhr J. de Ruijter (LOV)
 •      dhr. H. Schravemade (Team Alert);
 •      dhr. F.E. Smith (ANWB);
 •      dhr. W. van Tilburg (CROW);
 •      mw. N. Vollebregt (VVS);
 •      dhr. R. Weurding (Verbond van Verzekeraars).

Waarnemer ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: de heer R. Verweij.