De prijs van water bij de wijn

Intreerede 27 januari 2010 ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Verkeersveiligheid aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit te Delft
Auteur(s)
Wegman, F.
Jaar
Pagina's
39
Gepubliceerd door
TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Delft

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.