Gegevensbronnen

Uitgebreid overzicht
Auteur(s)
SWOV
Jaar

SWOV maakt voor haar onderzoek gebruik van verschillende gegevensbronnen. Sommige van deze bronnen zijn openbaar, andere zijn dat niet.

De SWOV-website presenteert een aanzienlijk deel van de gegevens in grafieken, tabellen en factsheets en met behulp van het programma Cognos Powerplay kunt u op de SWOV-website zelf met de beschikbare gegevens aan de slag en uw eigen selecties maken.

Deze publicatie geeft een overzicht van alle gegevensbronnen die SWOV ter beschikking staan en de bronvermelding die wij u vragen te gebruiken als u de gegevens in uw eigen publicatie gebruikt.

Zie ook de SWOV-datasheet: Wegwijzer: verkeersveiligheidscijfers

In its research SWOV uses various data sources. Some of these sources are public, others are not.

The SWOV website offers a considerable proportion of this data in graphs, tables and fact sheets. On the SWOV website you can use the software programme Cognos Powerplay on the available data and make your own selections and tables.

This publication presents an overview of all data sources that are used by SWOV and the acknowledgement you need to give if use the data in your own publication.

See also Data sources; Comprehensive overview  (in English).

Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.