Speed-pedelecongevallen

Hoe ontstaan ze, waar gebeuren ze en hoe zijn ze te voorkomen?
Auteur(s)
Stelling-Kończak, A.; Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Louwerse, R.; Boele-Vos, M.; Doumen, M.; Algera. A.J.
Jaar

Gezien de toename van het aantal speed-pedelecs in Nederland is het goed te weten hoe met deze voertuigen in het verkeer wordt omgegaan en tot welk type ongevallen het gebruik van speed-pedelecs leidt. Observatiestudies van natuurlijk rijgedrag hebben een eerste inzicht gegeven in het gedrag van speed-pedelecrijders en de omgang met speed-pedelecs in het verkeer. Deze SWOV-dieptestudie naar ongevallen met speed-pedelecs geeft inzicht in het soort ongevallen dat gebeurt en in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van deze ongevallen.

Het SWOV-team voor diepteonderzoek heeft 29 speed-pedelec­ongevallen onderzocht. Deze ongevallen zijn samen te vatten in vijf subtypen met een bijbehorend ‘prototypisch’ scenario. In het kort zijn dit:

  1. Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of kapot wegdek.
  2. Speed-pedelecrijder botst met een obstakel.
  3. Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor een botsing volgt met een andere weggebruiker of een val als gevolg van een noodmanoeuvre die de speed-pedelecrijder moet uitvoeren.
  4. Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speed-pedelecrijder in botsing komt met een andere weggebruiker of ten val komt als gevolg van een uitwijkmanoeuvre of een botsing tegen een obstakel.
  5. Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of complex kruispunt waar een botsing volgt met een andere weggebruiker.

De scenario’s laten zien hoe dergelijke speed-pedelec­ongevallen ontstaan en welke aspecten van infrastructuur, gedrag en voertuig daarbij een rol spelen. Deze kennis kan richting geven aan beleid om het gebruik van speed-pedelecs zo veilig mogelijk te maken; voor de speed-pedelecrijders en hun medeweggebruikers. Dit beleid raakt onder meer aan de discussie over de plaats op de weg, mogelijkheden om de snelheidsverschillen tussen speed-pedelecrijders en mede­weggebruikers te beperken, en een veilige inrichting van fietspaden en fiets-/bromfietspaden.

English summary available in SWOV report Ongevallen met speed-pedelecs [Crashes with speed pedelecs]

Rapportnummer
R-2021-19
Pagina's
28
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.