145717 documenten gevonden.

Het weer is van invloed op de verkeersveiligheid. Weersomstandigheden bepalen voor een deel de omstandigheden op de weg en het gedrag van de bestuurder. Het meeste onderzoek naar de relatie weer-verkeersveiligheid betreft de situatie tijdens regenval.

Gepubliceerd: (SWOV) | Davidse, R.J.; Duijvenvoorde, K. van; Louwerse, W.J.R.
Gepubliceerd: (SWOV) | Davidse, R.; Vlakveld, W.; Craen, S. de
Gepubliceerd: (European Commission) | Nes, N. van; Christoph, M.
Gepubliceerd: (SWOV) | Schagen, I.N.L.G. van
Gepubliceerd: (SWOV) | Bos, N.M.; Temürhan, M.; Stipdonk, H.L.; Aarts, L.T.
Gepubliceerd: (Baseline project, Vias Institute) | Broek B. van den; Aarts, L.; Silverans, P.
Gepubliceerd: (SWOV) | Oude Mulders, J.; Broek, L.J. van den; Decae, R.J.; Bos, N.M.; Gebhard, S.E.
Gepubliceerd: | Hula, H.; Zwart, R. de; Mons, C.; Weijermars, W.; Boghani, H.; Thomas, P.
Gepubliceerd: | De Ceunynck, T.; Wijlhuizen, G.J.; Fyhri, A.; Gerike, R.; Köhler, D.; Ciccone, A.; Dijkstra, A.; Dupont, E.; Cools, M.