Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financiële meerjarenplannen en jaarverslagen.

De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen en bestaat uit:

  • S. de Rouwe (onafhankelijk voorzitter)
  • O.C.M. de Bruijn (RAI Vereniging)
  • drs. J. C. Majoor (ANWB)
  • drs. S.M. Kluit (Eerste Kamerlid)
  • prof. dr. E.T. Verhoef (VU Amsterdam)
  • drs. M.L. Burghgraef (Bureau Burghgraef)

Contact

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Wilt u meer informatie? Geïnteresseerd in samenwerking of wilt u dat wij een onderzoek voor u uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

Mail - algemeen: info@swov.nl
Mail - samenwerken: samenwerken@swov.nl
Mail - pers: persvoorlichting@swov.nl

Telefoon: 070 - 3173 318