Samenwerken

Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van IenM. De laatste jaren wordt het onderzoek voor andere opdrachtgevers steeds belangrijker en neemt aanzienlijk toe. In 2016 heeft SWOV onderzoek verricht voor onder meer de Stadsregio Amsterdam, voor verzekeraar Interpolis en voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.