Snorfiets op de rijbaan in Amsterdam: lokaal maatwerk

Amsterdam heeft SWOV uitgenodigd de voorgenomen verplaatsing van de snorfietser naar de rijbaan te beoordelen

Op 2 oktober 2017 publiceerde SWOV haar rapport Snorfietsongevallen op het fietspad: hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? Amsterdam laat in een reactie weten in dit rapport   rapport een aantal kansrijke maatregelen te zien ter voorkoming van snorfietsongevallen op het fietspad. Goede voorbeelden zijn het weghalen van obstakels op het fietspad of het verbreden van de fietspaden.

Snorfiets naar de rijbaan

SWOV stelt in het rapport ook vast dat het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan, vanwege de wettelijk vastgelegde limiet van 25 km/uur, voor de snorfietser alleen een veilige optie is op 30 km/uur-wegen: bij een limiet van 50 km/uur zijn de snelheidsverschillen immers groot.  

Verkeersveiligheid staat voor Amsterdam bij invoering van deze maatregel voorop. Daarom laat de gemeente uitgebreid onderzoek doen naar de effecten van de maatregel nadat deze is ingevoerd, opdat kan worden bijgestuurd indien nodig. Aanvullend heeft Amsterdam SWOV gevraagd mee te beoordelen hoe de veiligheid nog meer geborgd wordt bij de verhuizing van de snorfietser naar de rijbaan.

Achtergrond: ontwerpbesluit BABW en RVV

De Tweede Kamer spreekt binnenkort over een ontwerpbesluit tot wijziging van het BABW en het RVV 1990, waarmee het mogelijk wordt om snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten van de rijbaan gebruik te maken (Kamerstuk 29398, nr. 566). Aanleiding van dit wijzigingsbesluit is een motie van de Tweede Kamer hiertoe (Kamerstuk 29 398, nr. 457).  Achtergrond zijn de - vooral in de gemeente Amsterdam - ervaren problemen met bereikbaarheid en capaciteit.