Dr. Ragnhild Davidse is hoofd van de afdeling ‘Gedrag in het Verkeer’ en coördineert het onderzoek naar het gedrag en de fysieke en mentale gesteldheid van verkeersdeelnemers. Daarnaast is zij specialist op het gebied van ouderen in het verkeer en de mogelijkheden om hun verkeersveiligheid te verbeteren (wegontwerp, in-voertuigsystemen, educatie, rijgeschiktheidstesten) en expert in diepteonderzoek naar het ontstaan van verkeersongevallen. In 2008 heeft Ragnhild het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen opgericht. Sindsdien heeft zij in opdracht van verschillende wegbeheerders diverse thematische dieptestudies geleid naar het ontstaan van specifieke typen ongevallen zoals bermongevallen, fietsongevallen van 50-plussers, snorfietsongevallen op het fietspad, ongevallen met scootmobielen en ongevallen op rijkswegen.  

Ze is lid van de 'Nordic group of road traffic crash investigation teams' en was lid van de CROW-werkgroepen over 'Voorrang voor fietsers van rechts' en 'Seniorenproof wegontwerp' en de OECD-werkgroepen over 'New technologies to improve road safety' en 'Human factors of technology for elderly users'. Ze droeg bij aan diverse Europese projecten, waaronder DaCoTA, SUSTAIN en SaferWheels.

In 2007 promoveerde Ragnhild Davidse aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift getiteld Assisting the older driver: Intersection design and in-car devices to improve the safety of the older driver

rd.jpg

Contact

Afdeling:
Gedrag in het verkeer
Tel. nr.:
070 3173 333
E-mail: