Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties uit deze factsheet; alle bronnen zijn in te zien of op te vragen. Via Publicaties vindt u, naast de hier gebruikte bronnen, nog een uitgebreide collectie aan literatuur op het gebied van verkeersveiligheid.

[1]. Schepers, P. & Klein Wolt, K. (2012). Single-bicycle crash types and characteristics. In: Cycling Research International, vol. 2, p. 119-135.

[2]. Davidse, R.J. (2011). Bermongevallen: karakteristieken, ongevalsscenario's en mogelijke interventies. Resultaten van een dieptestudie naar bermongevallen op 60-, 70-, 80- en 100km/uur-wegen. R-2011-24. SWOV, Leidschendam.

[3]. Davidse, R.J., Doumen, M.J.A., Duijvenvoorde, K. van & Louwerse, W.J.R. (2011). Bermongevallen in Zeeland: karakteristieken en oplossingsrichtingen. Resultaten van een dieptestudie. R-2011-20. SWOV, Leidschendam.

[4]. Louwerse, W.J.R., Davidse, R.J., Sluijs, L.C. van, Duivenvoorden, C.W.A.E., et al. (2012). Over bermen, bochten en bomen: verkeerstechnische resultaten van diepteonderzoek naar bermongevallen. Paper presented at Nationaal Verkeerskunde Congres, 31 oktober 2012, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch.

[5]. Davidse, R.J. (2012). Diepteonderzoek naar bermongevallen: Nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor beleid. Proceedings of the Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC. Verkeersveiligheid: Een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ANWB/SWOV/VVN, Rotterdam.

[6]. Doecke, S.D. & Woolley, J.E. (2011). Further investigation into the effective use of clear zones and barriers in a safe system's context on rural roads. Paper presented at 2011 Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference, 6 - 9 November 2011, Perth, Western Australia.

[7]. Jamieson, N.J., Waibl, G. & Davies, R. (2013). Use of roadside barriers versus clear zones. NZ Transport Agency research report 517. Wellington.

[8]. Petegem, J.W.H. van, Louwerse, W.J.R. & Commandeur, J.J.F. (2017). Veilige bermen langs autosnelwegen: obstakelvrije zone, geleiderails of beide. R-2017-16. SWOV, Den Haag.

[9]. Schermers, G., Petegem, J.W.H. van, Hermens, F. & Hettema, Z.J.A. (2021). Beoordeling validatie prioriteiten risicolocaties bermen. Onderzoeksverantwoording. R-2021-6A. SWOV, Den Haag.

[10]. Stipdonk, H.L., Bijleveld, F.D., Davidse, R.J., Weijermars, W.A.M., et al. (2016). De stijging in het aantal verkeersdoden op rijkswegen in 2015. Statistische analyse, bestudering van ongevallen en verkenning van mogelijke verklarende factoren. R-2016-9. SWOV, Den Haag.

[11]. Davidse, R.J., Louwerse, W.J.R. & Duijvenvoorde, K. van (2018). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2016. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2018-9. SWOV, Den Haag.

[12]. Davidse, R.J., Louwerse, W.J.R. & Duijvenvoorde, K. van (2019). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2017. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2019-8. SWOV, Den Haag.

[13]. Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van & Louwerse, W.J.R. (2020). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2019. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2020-29. SWOV, Den Haag.

[14]. Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van & Louwerse, W.J.R. (2020). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2018. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2020-26. SWOV, Den Haag.

[15]. Davidse, R.J., Duijvenvoorde, K. van & Louwerse, W.J.R. (2021). Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2020. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2021-23. SWOV, Den Haag.

[16]. Davidse, R.J., Boele-Vos, M.J., Doumen, M.J.A., Duijvenvoorde, K. van, et al. (2021). Dodelijke verkeersongevallen in Noord-Brabant 2018-2019. Analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen. R-2021-9. SWOV, Den Haag.

[17]. Cheng, G., Cheng, R., Pei, Y. & Han, J. (2021). Research on highway roadside safety. In: Journal of Advanced Transportation, vol. 2021.

[18]. Aarts, L.T., Broek, L.J. van den, Oude Mulders, J., Decae, R.J., et al. (2022). De Staat van de Verkeersveiligheid 2022. Trend in aantal verkeersdoden en -gewonden daalt niet. R-2022-10. SWOV, Den Haag.

[19]. Hengeveld, J. & Nägele, R. (2014). De risico's van bermongevallen in samenhang met de berminrichting. [vertrouwelijk]. Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Water, verkeer en leefomgeving.

[20]. Petegem, J.W.H. van, Louwerse, W.J.R. & Commandeur, J.J.F. (2017). Berminrichting langs autosnelwegen. Literatuurstudie en advies voor vergevingsgezinde bermen. R-2017-16A. SWOV, Den Haag.

[21]. Goldenbeld, C., Schermers, G. & Petegem, J.W.H. van (2017). Low curve radius. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 18-10-2022 op www.roadsafety-dss.eu.

[22]. Elvik, R. (2013). International transferability of accident modification functions for horizontal curves. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 59, p. 487-496.

[23]. Lamm, R., Psarianos, B. & Mailaender, T. (1999). Highway design and traffic safety engineering handbook. McGraw-Hill, New York.

[24]. CROW (2013). Handboek wegontwerp 2013: Gebiedsontsluitingswegen. Publicatie 330. CROW, Ede.

[25]. OECD/ITF (2015). Improving safety for motorcycle, scooter and moped riders. OECD Publishing, Paris.

[26]. Hu, W. & Donnell, E.T. (2010). Median barrier crash severity: Some new insights. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 42, nr. 6, p. 1697-1704.

[27]. Zou, Y., Tarko, A.P., Chen, E. & Romero, M.A. (2014). Effectiveness of cable barriers, guardrails, and concrete barrier walls in reducing the risk of injury. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 72, p. 55-65.

[28]. Nombela, M., Davila, A., Alba, J.J. & de Miguel, J.L. (2010). Innovative concepts for Smart Road Restraint Systems to provide greater safety for vulnerable users - Smart RRS. Technical paper, SAE International.

[29]. Daniello, A. & Gabler, H.C. (2011). Effect of barrier type on injury severity in motorcycle-to-barrier collisions in North Carolina, Texas, and New Jersey. In: Transportation Research Record, vol. 2262, nr. 1, p. 144-151.

[30]. Rizzi, M., Strandroth, J., Sternlund, S., Tingvall, C., et al. (2012). Motorcycle crashes into road barriers: the role of stability and different types of barriers for injury outcome. In: Proceedings of the 2012 IRCOBI Conference. Paper IRC-12-41 328-341.

[31]. Schut, M. (2021). Nog veel ongelukken door bomen in de berm. KRO-NCRV - Pointer. Geraadpleegd 01-05-2022 op pointer.kro-ncrv.nl/nog-veel-ongelukken-door-bomen-in-de-berm.

[32]. Schermers, G. & Petegem, J.W.H. van (2013). Veiligheidseisen aan het dwarsprofiel van gebiedsontsluitingswegen met limiet 80 km/uur. Aanbevelingen voor de actualisatie van het Handboek Wegontwerp. D-2013-2. SWOV, Leidschendam.

[33]. Weber, R., Schermers, G., Petegem, J.H. van, Cardoso, J., et al. (2019). PROGReSS (Provision of Guidelines for Road Side Safety) - Road side safety elements: state of the art report. WP 5 Quality management and final report, Deliverable 5.1. CEDR Transnational Road Research Programme: Call Safety, 2016.

[34]. CROW (2015). Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen. Publicatie 207. CROW, Ede.

[35]. SWOV (2002). Safety Standards for Road Design and Redesign SAFESTAR. Deliverable D9.2: final report. SWOV, Leidschendam.

[36]. Turner, S., Dixon, A. & Wood, G. (2004). Assessing the crash risk implications of roadside hazards.

[37]. Torbic, D.J., Hutton, J.M., Bokenkroger, C.D., Bauer, K.M., et al. (2009). Guidance for the design and application of shoulder and centerline rumble strips. NCHRP 641. Transportation Research Board.

[38]. Noella, K. (2017). Implementation of rumble strips at centreline. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 20-10-2022 op www.roadsafety-dss.eu.

[39]. Vadeby, A. & Anund, A. (2017). Effectiveness and acceptability of milled rumble strips on rural two-lane roads in Sweden. In: European Transport Research Review, vol. 9, nr. 2, p. 29.

[40]. Phan, V. (2017). Electronic Stability Control (ESC). European Road Safety Decision Support System. developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 03-11-2022 op www.roadsafety-dss.eu.

[41]. Høye, A. (2011). The effects of Electronic Stability Control (ESC) on crashes—An update. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 43, nr. 3, p. 1148-1159.

[42]. Weijermars, W.A.M., Stipdonk, H.L., Dijkstra, A., Bijleveld, F.D., et al. (2018). Verkeersveiligheidsprognoses 2030. Geschat aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden zónder Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. R-2018-17A. SWOV, Den Haag.

[43]. Grover, C., Avery, M. & Knight, I. (2015). Technologies for the prevention of run off road and low overlap head-on collisions. Proceedings of the 24th Enchanced Safety of Vehicles Conference. NHTSA, Gothenburg, Zweden.

[44]. Jänsch, M. (2017). Lane keeping systems. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 11-12-2018 op www.roadsafety-dss.eu.

[45]. Katteler, H. (2003). Acceptance of Lane Departure Warning Assistance (LDWA) systems: Final report. TM-03-C022. TNO, Soesterberg.

[46]. Cleij, D. (2021). Road safety thematic report – Advanced driver assistance systems. European Road Safety Observatory, European Commission, Brussels.

[47]. EC (2021). Road safety thematic report - Fatigue. European Road Safety Observatory. European Commission, Directorate General for Transport., Brussels.

[48]. EC (2022). Road safety thematic report – Driver distraction. European Road Safety Observatory. European Commission, Directorate General for Transport, Brussels.

Image
Onderdeel van factsheet

Veilige bermen

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 140 ‘bermongevallen’ met gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd tweewielers) geregistreerd waarvan de afloop Meer

Deze factsheet gebruiken?