Hoeveel kinderen komen om het leven of raken ernstig gewond in het verkeer in Nederland?

Antwoord

In 2018 vielen er 19 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0-14 jaar. Ter vergelijking: in de periode 1996-2000 waren dit er gemiddeld 65 per jaar. De afgelopen decennia is de verkeersveiligheid voor kinderen dus sterk verbeterd, al lijkt de afname in verkeersdoden de laatste jaren wel gestagneerd. Afbeelding 1 geeft een overzicht van het aantal verkeersdoden onder kinderen over de afgelopen 22 jaar.

Het aandeel kinderen van de geregistreerde ernstige verkeersgewonden in de ziekenhuisgegevens (LBZ) ten opzichte van andere leeftijdscategorieën (> 14 jaar) is in de afgelopen 10 jaar afgenomen van 10% in 2007 naar 6% in 2017 [i].

Afbeelding 1. Het aantal verkeersdoden onder kinderen in de leeftijd 0-14 jaar in de periode 1996-2018. Bron: CBS.


[i] Omdat de cijfers van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2018 nog niet bekend waren ten tijde van het uitkomen van dit factsheet, is hier gebruikgemaakt van de cijfers van 2017.

Onderdeel van factsheet

Kinderen van 0-14 jaar

Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze… Meer

Deze factsheet gebruiken?