Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties uit deze factsheet; alle bronnen zijn in te zien of op te vragen. Via Publicaties vindt u, naast de hier gebruikte bronnen, nog een uitgebreide collectie aan literatuur op het gebied van verkeersveiligheid.

[1]. Wijnen, W. (2022). Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen in Nederland: actualisatie 2020. In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM. W2Economics, Utrecht.

[2]. Horst, van der (2022). Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen. Overzichtsnotitie. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Den Haag.

[3]. KiM (2019). Mobiliteitsbeeld 2019. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Den Haag. 

[4]. Wit, M. de & Methorst, R. (2012). Kosten verkeersongevallen in Nederland; Ontwikkelingen 2003-2009. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, Delft.

[5]. Wijnen, W. & Stroeker, N.E. (2009). Uitgaven aan verkeersveiligheid. Een schatting voor 2007. R-2009-17. SWOV, Leidschendam.

[6]. Wijnen, W. (2014). Financieringsmogelijkheden voor 'Opschakelen naar meer verkeersveiligheid': een verkenning. Kostendragers en baathebbers in de verkeersveiligheid. R-2014-40. SWOV, Den Haag.

[7]. Kasnatscheew, A., Heinl, F., Schoenebeck, S., Lerner, M., et al. (2016). Review of European accident cost calculation methods – With regard to vulnerable road users. Deliverable 5.1 of H2020 project InDeV. European Commission, Brussels. 

[8]. Wijnen, W., Weijermars, W., Schoeters, A., Berghe, W. van den, et al. (2019). An analysis of official road crash cost estimates in European countries. In: Safety Science, vol. 113, p. 318-327.

[9]. Wijnen, W. & Stipdonk, H. (2016). Social costs of road crashes: An international analysis. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 94, p. 97-106.

[10]. Schoeters, A., Large, M., Koning, M., Carnis, L., et al. (2022). Economic valuation of preventing fatal and serious road injuries. Results of a Willingness-To-Pay study in four European countries. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 173.

[11]. Wijnen, W., Schoeters, A., Bijleveld, F., Daniels, S., et al. (2022). Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers. In: Economisch Statistische Berichten, vol. 107, nr. art. 4808, p. 156-159.

[12]. Evans, A. (2009). Economic appraisal of road safety measures in Great Britain. In: International Journal of Sustainable Transportation, vol. 3, nr. 3 (May), p. 160-177.

[13]. Wijnen, W., Wesemann, P. & Blaeij, A. de (2009). Valuation of road safety effects in cost-benefit analysis. In: Evaluation and Program Planning, vol. 32, p. 326-331.

[14]. Blaeij, A.T. de (2003). The value of a statistical life in road safety; Stated preference methodologies and empirical estimates for the Netherlands. Tinbergen Institute Research Series. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.

[15]. Wesemann, P., Blaeij, A.T. de & Rietveld, P. (2005). De waardering van bespaarde verkeersdoden; Covernota bij 'The value of a statistical life in road safety'. R-2005-4. SWOV, Leidschendam.

[16]. Wijnen, W. (2012). Bouwstenen voor berekening van de kosten van verkeersongevallen 2003-2009; Materiële en immateriële kosten en kosten van afhandeling. D-2012-4. SWOV, Leidschendam.

[17]. Carson, J., Jost, G. & Meinero, M. (2022). Ranking EU progress on road safety. 16th Road Safety Performance Index Report. European Transport Safety Council ETSC, Brussels.

[18]. Bougna, T., Hundal, G. & Taniform, P. (2022). Quantitative analysis of the social costs of road traffic crashes literature. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 165.

[19]. Vias institute (2021). Briefing 'De maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid'. Vias institute, Brussel. 

[20]. Wijnen, W., Schroten, A. & ’t Hoen, M. (2016). Costs of road crashes in the Netherlands; an assessment of scenarios for making new cost estimates. CE Delft / W2Economics, Delft. 

[21]. Wijnen, W., Weijermars, W., Berghe, W. van den, Schoeters, A., et al. (2017). Crash cost estimates for European countries. Deliverable 3.2 of the H2020 project SafetyCube. 

[22]. KiM (2013). De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden. Kennisinstituut Mobiliteit, KiM, Den Haag. 

[23]. Essen, H. van, Wijngaarden, L. van, Schroten, A., Sutter, D., et al. (2019). Handbook on the external costs of transport; Version 2019. CE Delft, Delft. 

[24]. Bliss, T. & Breene, J. (2009). Country guidelines for the conduct of road safety management capacity reviews and the specification of lead agency reforms, investment strategies and safe system projects. World Bank, Washington.

[25]. Ministerie van IenW, Ministerie van JenV, IPO, VNG, et al. (2018). Veilig van deur tot deur. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: Een gezamenlijke visie op aanpak verkeersveiligheidsbeleid. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) , Vervoersregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Den Haag. 

[26]. European Commission (2019). EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero". European Commission, Brussels. 

[27]. Romijn, G. & Renes, G. (2013). Algemene leidraad voor maatschappelijkekosten-batenanalyse. CBP/PBL, Den Haag. 

[28]. CPB, RIVM, RPB & SCP (2002). Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht. CPB en Koninklijke De Swart, Den Haag. 

[29]. Weijermars, W. & Wegman, F. (2011). Ten years of sustainable safety in The Netherlands: An assessment. In: Transportation Research Record vol. No. 2213, p. 1-8.

[30]. Weijermars, W.A.M. & Schagen, I.N.L.G. van (2009). Tien jaar Duurzaam Veilig. Verkeersveiligheidsbalans 1998-2007. R-2009-14. SWOV, Leidschendam.

[31]. ROSEBUD (2006). Examples of assessed road safety measures - a short handbook. European Commission, Brussels. 

[32]. Daniels, S., Martensen, H., Schoeters, A., Berghe, W. van den, et al. (2019). A systematic cost-benefit analysis of 29 road safety measures. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 133, p. 105292.

[33]. Weijermars, W., Schagen, I. van & Aarts, L. (2018). Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Slachtofferprognoses en beschouwing SPV. R-2018-17. SWOV, Den Haag.

Image
pv-20090422-01.jpg
Onderdeel van factsheet

Kosten van verkeersongevallen

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 27 miljard in 2020 (met een bandbreedte van € 15 tot € 36 miljard). Dit is Meer

Deze factsheet gebruiken?