Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties die in deze factsheet zijn gebruikt. Alle gebruikte bronnen zijn in te zien of op te vragen via ons kennisportaal. Hier vindt u ook meer literatuur over dit onderwerp.

[1]. RvTV (2000). Veiligheidsrisico’s van de Nederlandse stadstram. Raad voor de Transportveiligheid, Den Haag.

[2]. Temürhan, M. & Stipdonk, H.L. (2016). Touringcars en verkeersveiligheid. Vergelijking van de veiligheid van bussen met auto’s. R-2016-18. SWOV, Den Haag.

[3]. Brenac, T. & Clabaux, N. (2005). The indirect involvement of buses in traffic accident processes. In: Safety Science, vol. 43, nr. 10, p. 835-843.

[4]. Davidse, R.J., Mesken, J. & Schoon, C.C. (2004). Ongevallen met bussen. Een verkennende studie aan de hand van Connexxion-dossiers. D-2003-14. SWOV, Leidschendam.

[5]. Stoop, J.A.A.M. (2008). Onderzoek en interviews veiligheid stadstrams. Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau B.V. in opdracht van ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGP, Gorinchem.

[6]. Arcadis (1998). Overweg met de sneltram. Onderzoek naar de veiligheid van sneltramkruisingen. Eindrapport 672/CE98/1733/13479. Arcadis in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer, Rijksverkeersinspectie (RWS, DGG, RVI), Den Haag.

[7]. Roeleveld, R.M. (2017). Botsende concessies: een onderzoek naar structurele oorzaken van incidenten tussen trams en zwakkere verkeersdeelnemers binnen het vervoersgebied van HTM. Bijdrage aan het Nationaal verkeerskundecongres 2017, 1 november 2017, Zwolle.

[8]. Schagen, I.N.L.G. van & Aarts, L.T. (2018). DV3 – Huidige situatie, maatschappelijke trends en wensbeelden. Kader voor de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030. R-2018-6A. SWOV, Den Haag.

[9]. Hertach, P., Uhr, A., Niemann, S. & Cavegn, M. (2018). Characteristics of single-vehicle crashes with e-bikes in Switzerland. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 117, p. 232-238.

[10]. Maempel, J.F., Mackenzie, S.P., Stirling, P.H.C., McCann, C., et al. (2018). Tram system related cycling injuries. In: Archives of orthopaedic and trauma surgery, vol. 138, nr. 5, p. 643-650.

[11]. Goh, K.C.K., Currie, G., Sarvi, M. & Logan, D. (2014). Bus accident analysis of routes with/without bus priority. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 65, p. 18-27.

[12]. Zwerts, E., Keppens, M., Adriaensen, J., Mol, J. de, et al. (2009). Verkeersveiligheid op vrije tram-en busbanen. Universiteit Gent. Instituut voor Duurzame Mobiliteit, Gent / ARCADIS Belgium, Antwerpen.

[13]. CROW (2007). Leidraad inpassing trams in stedelijk gebied: is de uitzonderingspositie van de tram qua snelheid en voorrang houdbaar bij Duurzaam Veilige inrichting? Publicatie No. 249. CROW Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede.

[14]. RvTV (2003). De 'vrije' trambaan. Veiligheidsstudie tramongevallen: botsveiligheid, infrastructuur en de bestuurlijke factoren. Raad voor de Transportveiligheid, Den Haag.

[15]. Nævestad, T.O., Elvik, R., Milch, V., Karlsen, K., et al. (2020). Trafikksikkerhet i busstransport: En analyse av kravene som Ruter stiller til bussoperatørene i kontrakter. Transportøkonomisk institutt, Oslo.

[16]. Weber, T., Muser, M. & Schmitt, K.U. (2015). Optimising the design of tramways to mitigate injury risk in pedestrian impacts. In: IRCOBI Conference Proceedings.

[17]. ILT (2018). Veiligheid op het spoor. Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2017. Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag.

[18]. OvV (2018). Overwegveiligheid. Een risicovolle kruising van belangen. Onderzoeksraad voor Veiligheid, Den Haag.

[19]. Rijksoverheid (2020). Wanneer moet ik de autogordel gebruiken? Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geraadpleegd 10-04-2020 op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/wanneer-moet-ik-de-autogordel-gebruiken.

[20]. NRC.nl (2017). Waarom hoef je geen gordel om in bus en trein? Geraadpleegd 18-02-2020 op www.nrc.nl/nieuws/2017/03/07/waarom-hoef-je-geen-gordels-om-in-bus-en-trein-7153759-a1549173.

[21]. Albertsson, P., Falkmer, T., Kirk, A., Mayrhofer, E., et al. (2006). Case study: 128 injured in rollover coach crashes in Sweden—Injury outcome, mechanisms and possible effects of seat belts. In: Safety Science, vol. 44, nr. 2, p. 87-109.

[22]. RSSB (2007). Passenger containment: a review of research carried out by RSSB on behalf of the rail industry and core recommendations. Rail Safety and Standards Board (RSSB) Limited, London.

[23]. Asociación RUVID (2012). Safety of standing passengers in urban buses. ScienceDaily. Geraadpleegd 18-02-2020 op www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121022080357.htm.

[24]. Elvik, R. (2019). Risk of non-collision injuries to public transport passengers: Synthesis of evidence from eleven studies. In: Journal of Transport & Health, vol. 13, p. 128-136.

[25]. Li, D., Zhao, Y., Bai, Q., Zhou, B., et al. (2017). Analyzing injury severity of bus passengers with different movements. In: Traffic injury prevention, vol. 18, nr. 5, p. 528-532.

[26]. Silvano, A.P. & Ohlin, M. (2019). Non-collision incidents on buses due to acceleration and braking manoeuvres leading to falling events among standing passengers. In: Journal of Transport & Health, vol. 14, p. 100560.

[27]. Aarts, L.T. & Bos, N.M. (2019). Ernstige verkeersongevallen met taxi’s. Een analyse over de periode 2001-2018 in Nederland en een aantal Nederlandse gemeenten. R-2019-12. SWOV, Den Haag.

[28]. AD (2019). Flitsmeister waarschuwt nu ook voor gevaarlijke overwegen. Algemeen Dagblad. Geraadpleegd 17-02-2020 op www.ad.nl/binnenland/flitsmeister-waarschuwt-nu-ook-voor-gevaarlijke-overwegen~a683558f/.

[29]. Volkskrant (2018). ProRail gaat op eigen initiatief onbewaakte overwegen afsluiten. Volkskrant. Geraadpleegd 27-03-2020 op www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/prorail-gaat-op-eigen-initiatief-onbewaakte-overwegen-afsluiten~b61b3b6a/.

[30]. ProRail (2018). Jaarverslag 2017. Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt. ProRail B.V., Utrecht.

[31]. ProRail (2019). Slimme camera’s tegen gevaarlijk gedrag op overwegen. ProRail. Geraadpleegd 18-02-2020 op www.prorail.nl/nieuws/slimme-camera-s-tegen-gevaarlijk-gedrag-op-overwegen.

[32]. CROW (2010). Addendum Handboek Halteplaatsen. CROW publicatie 233. CROW Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede.

[33]. OvV (2008). Ontsporingen bij RandstadRail. Onderzoeksraad voor Veiligheid OvV, Den Haag.

[34]. SpoorPro (2019). Prorail vreest spoorspattingen door hitte. SpoorPro. Vakblad voor de spoorsector. Geraadpleegd 18-02-2020 op www.spoorpro.nl/spoorbouw/2019/06/24/prorail-vreest-spoorspattingen-door-hitte/?gdpr=accept.

[35]. Connekt (2010). Dodehoek Detectie- en Signalerings Systemen (DDSS): Onderzoek naar de werking en de mogelijkheden. Connekt, Delft.

[36]. Sirry, A.M., Kargbo, A., Martinovic, D., Luga, F., et al. (2018). Autonomous pedestrian detection in transit buses. Worcester, Worcester Polytechnic Institute.

Onderdeel van factsheet

Openbaar vervoer en spoorwegovergangen

Deze factsheet beschrijft de verkeersveiligheid van het openbaar vervoer en van spoorwegovergangen- plaatsen waarop het wegen- en… Meer

Deze factsheet gebruiken?