Welke maatregelen gericht op veelplegers zijn mogelijk?

Antwoord

Als het gaat om het voorkomen van veelvuldige overtredingen en de beste aanpak van veelplegers, is een combinatie van met name persoonlijk gerichte maatregelen nodig. Zo concludeert Hoekstra [63]; p. 36) op basis van een literatuurstudie het volgende: “Veelplegers lijken op hun beurt relatief ongevoelig voor het simpelweg verzwaren van maatregelen zoals boetes en rijontzeggingen en meer ontvankelijk voor een combinatie aan verschillende maatregelen, zoals een rehabilitatieprogramma met cognitieve gedragstherapie of een Intensief Supervisie Programma waarin meerdere maatregelen worden gecombineerd, zoals supervisie, proeftijd, therapie, rijontzegging of gedwongen autoverkoop.”

Potentieel effectieve maatregelen specifiek gericht op veelplegers – ‘notoire verkeersovertreders’ – zijn volgens Kuiken et al. [64]:

  • Een bericht sturen aan een notoire overtreder dat hij bij politie/OM geregistreerd staat als veelpleger.
  • Het aangaan van een persoonlijke gesprek met een veelpleger over zijn verkeersgedrag.
  • Het inzetten van een extra sanctiemogelijkheid: verbeurdverklaring van het voertuig.
  • Het beperken van specifiek rijgedrag door ingebouwde voertuigapparatuur zoals een alcoholslot en ISA.
  • Het monitoren van het rijgedrag van een veelpleger door een on-boardunit.
Onderdeel van factsheet

Riskant verkeersgedrag, verkeersagressie en veelplegers

Riskant verkeersgedrag is gedrag dat de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt, zoals rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen, Meer

Deze factsheet gebruiken?