Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties uit deze factsheet; alle bronnen zijn in te zien of op te vragen. Via Publicaties vindt u, naast de hier gebruikte bronnen, nog een uitgebreide collectie aan literatuur op het gebied van verkeersveiligheid.

[1]. CROW (2015). Basiskenmerken kruispunten en rotondes. Publicatie 315A. CROW Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede

[2]. Wegenwiki (2009). Gelijkvloers. Wegenwiki. Geraadpleegd 21-12-2020 op https://www.wegenwiki.nl/Gelijkvloers.

[3]. Wegenwiki (2015). Kruispunt. Wegenwiki. Geraadpleegd 21-12-2020 op https://www.wegenwiki.nl/Kruispunt.

[4]. Wikipedia (2013). Bajonetkruispunt. Wikipedia. Geraadpleegd 21-12-2020 op https://nl.wikipedia.org/wiki/Bajonetkruispunt.

[5]. Wegenwiki (2018). Voorrangsplein. Wegenwiki. Geraadpleegd 21-12-2020 op https://www.wegenwiki.nl/Voorrangsplein.

[6]. Aarts, L.T. & Dijkstra, A. (2018). DV3 - Achtergronden en uitwerking van de verkeersveiligheidsvisie. De visie Duurzaam Veilig Wegverkeer voor de periode 2018 – 2030 onderbouwd. R-2018-6B. SWOV, Den Haag.

[7]. CROW-Fietsberaad (2019). Evaluatie discussienotitie Fietsstraten. Fietsberaadpublicatie 32. CROW-Fietsberaad, Utrecht.

[8]. CROW (2019). Handboek wegontwerp 2013: basiscriteria. CROW, Ede.

[9]. Dijkstra, A. (2014). Enkele aspecten van kruispuntveiligheid. Rapportage voor het CROW-project Afwegingskader kruispunten. R-2014-21A. SWOV, Den Haag.

[10]. Donkers, E. (2022). Is de fietser nog wel veilig op het kruispunt? Verbeter de fietsveiligheid door het verminderen van conflicten op kruispunten. Paper presented at NVVC, 12 april 2022, Utrecht.

[11]. Churchill, T., Stipdonk, H. & Bijleveld, F. (2010). Effects of roundabouts on road casualties in the Netherlands. R-2010-21. SWOV, Leidschendam.

[12]. Dijkstra, A. (2005). Rotondes met vrijliggende fietspaden ook veilig voor fietsers? Welke voorrangsregeling voor fietsers is veilig op rotondes in de bebouwde kom? R-2004-14. SWOV, Leidschendam.  

[13]. Bout, J. & Olijve, M.J. (2015). Het voorrangsplein: een nieuw kruispunttype?! Onderzoek naar de verkeersveiligheid en de capaciteit op voorrangspleinen. Hogeschool Windesheim, Zwolle.

[14]. Leeden, E.P.J. van der (2012). A comparison between the pleintje, priority intersection & roundabout. Master thesis. Technische Universiteit Delft, Goudappel Coffeng, Delft.

[15]. Reimink, J. & Wiersum, M. (2018). Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom. HBO afstudeeronderzoek. Hogeschool Windesheim, Zwolle.

[16]. Janssen, S.T.M.C. (1992). Veiligheid van ongelijkvloerse kruispunten op enkelbaanswegen. Een verslag van een onderzoek voor de Werkgroep 'Ongelijkvloerse kruispunten enkelbaanswegen' van de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, C.R.O.W. R-92-35. SWOV, Leidschendam.

[17]. Elvik, R., Høye, A., Vaa, T. & Sørensen, M. (2009). Traffic control. In: The handbook of road safety measures [2nd edition]. Emerald Group Publishing Limited, p. 397-541.

[18]. Ziakopoulos, A., Botteghi, G. & Papadimitriou, E. (2017). Traffic signal installation. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 10-03-2021 op www.roadsafety-dss.eu.

[19]. Janssen, S.T.M.C. (2004). Veiligheid op kruisingen van verkeersaders binnen de bebouwde kom. Vergelijking van ongevallenrisico's. R-2003-36. SWOV, Leidschendam.

[20]. Elvik, R., Høye, A., Vaa, T. & Sørensen, M. (2009). Road design and road equipment. In: The handbook of road safety measures [2nd edition]. Emerald Group Publishing Limited, p. 144-333.

[21]. Minnen, J. van (1990). Ongevallen op rotondes. Vergelijkende studie van de onveiligheid op een aantal locaties waar een kruispunt werd vervangen door een 'nieuwe' rotonde. R-90-47. SWOV, Leidschendam.

[22]. Wijnen, W., Weijermars, W.A.M. & Bos, N.M. (2013). Update effectiviteit en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen. Nieuwe schattingen voor elf maatregelen. D-2013-7. SWOV, Den Haag.

[23]. Fortuijn, L.G.H. (2009). Turbo roundabouts: Design principles and safety performance. In: Compendium of papers DVD 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board TRB. Washington D.C.

[24]. Fortuijn, L.G.H. (2013). Turborotonde en turboplein: ontwerp, capaciteit en veiligheid. Proefschrift Technische Universiteit Delft. Delft.

[25]. Schoon, C.C., Doumen, M.J.A. & Bruin, D. de (2008). De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn. Een ongevallenanalyse over de jaren 1997-2007, verkeersobservaties en enquêtes onder fietsers en vrachtautochauffeurs. R-2008-11A. SWOV, Leidschendam.

[26]. Schepers, J.P. & Voorham, J. (2010). Oversteekongevallen met fietsers. Het effect van infrastructuurkenmerken op voorrangskruispunten. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaars DVS, Delft.

[27]. Boggelen, O. van, Schepers, P., Kroeze, P. & Voet, M. van der (2011). Samen werken aan een veilige fietsomgeving. Fietsberaadpublicatie 19. Fietsberaad, Utrecht.

[28]. Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E. & Wets, G. (2009). Injury crashes with bicyclists at roundabouts: influence of some location characteristics and the design of cycle facilities. In: Journal of Safety Research, vol. 40, p. 141-148.

[29]. Jensen, S. (2013). Safety effects of converting intersections to roundabouts. In: Transportation Research Record, nr. 2389, p. 22-29.

[30]. Minnen, J. van (1995). Rotondes en voorrangsregelingen. R-95-58. SWOV, Leidschendam.

[31]. Minnen, J. van (1998). Rotondes en voorrangsregelingen II. Uniformering voorrangsregeling op oudere pleinen, veiligheid fietsvoorzieningen en tweestrooks rotondes. R-98-12. SWOV, Leidschendam.

[32]. DTV Consultants (2019). Verkenning verkeersveiligheid op rotondes in Nederland. Memo. DTV Consultants, Breda.

[33]. Soteropoulos, A. & Stadlbauer, S. (2017). Convert junction to roundabout. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 21-12-2020 op www.roadsafety-dss.eu.

[34]. AD (2022). ‘Heilige graal van verkeersveiligheid’ blijkt gevaarlijker voor fietsers dan gedacht. Algemeen Dagblad. Geraadpleegd 03-06-2022 op https://www.ad.nl/auto/heilige-graal-van-verkeersveiligheid-blijkt-gevaarlijker-voor-fietsers-dan-gedacht~a116748a/.

[35]. Bentem, L. van (2022). The impact of infrastructure design on cycling safety. Master thesis TU Delft Civil Engineering and Geosciences. Delft University of Technology.  

[36]. CROW (2016). Ontwerpwijzer fietsverkeer. Publicatie 351. CROW Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Ede.

[37]. Granà, A. (2011). An overview of safety effects on pedestrians at modern roundabouts. In: Brebbia, C.A. & Beriatos, E. (red.), Sustainable Development and Planning V. WIT Transactions on Ecology and the Environment, Southampton, p. 261-272.

[38]. Brude, U. (2000). What roundabout design provided the highest possible safety? Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI).  

[39]. Soteropoulos, A. & Stadlbauer, S. (2016). Risk of different junction types. European Road Safety Decision Support System, developed by the H2020 project SafetyCube. Geraadpleegd 10-03-2021 op www.roadsafety-dss.eu.

[40]. iRAP (2013). Road attribute risk factors. Intersection type. International Road Assessment Programme (iRAP).

[41]. Chen, L., Chen, C. & Ewing, R. (2012). The relative effectiveness of pedestrian safety countermeasures at urban intersections — Lessons from a New York City experience. Bijdrage aan het Transportation Research Board 91st Annual Meeting, Washington, D.C.

[42]. Federal Highway Administration (2009). Pedestrian safety at intersections. FHWA-SA-10-005. Department of Transportation DOT, Federal Highway Administration FHWA, Washington, D.C.

[43]. Nitzburg, M. & Knoblauch, R.L. (2001). An evaluation of high-visibility crosswalk treatments - Clearwater, Florida. FHWA-RD-00-105. Federal Highway Administration, McLean.

[44]. Fitzpatrick, K., Turner, S., Brewer, M., Carlson, P., et al. (2006). Improving pedestrian safety at unsignalized crossings. Transportation Research Board, Washington, D.C.

[45]. Zegeer, C.V., Stewart, J.R., Huang, H.H., Lagerwey, P.A., et al. (2005). Safety effects of marked versus unmarked crosswalks at uncontrolled locations: Final report and recommended guidelines. FHWA–HRT–04–100. Federal Highway Administration (FHWA), Washington.

Onderdeel van factsheet

Rotondes en andere kruispunten

Ongeveer een derde van de verkeersdoden op Nederlandse wegen valt op kruispunten. Binnen de bebouwde kom is dit bijna de helft en buiten de bebouwde Meer

Deze factsheet gebruiken?