Is de brommobiel een veilig alternatief voor een personenauto?

Antwoord

Soms geven oudere automobilisten hun B-rijbewijs op om in plaats van met een personenauto, met een brommobiel te gaan rijden. Het idee is dat een brommobiel langzamer rijdt en ook niet op auto(snel)wegen komt en daarom veiliger is. Deze redenering lijkt echter niet helemaal terecht.

Er is geen vergelijkend onderzoek gedaan naar het ongevalsrisico van oudere verkeersdeelnemers als bestuurder van een personenauto en als bestuurder van een brommobiel. Maar experts zijn van mening dat als iemand niet meer veilig kan autorijden, hij ook niet meer veilig in een brommobiel kan rijden [14]. Het besturen van een brommobiel lijkt in veel opzichten namelijk op dat van een personenauto, zeker bij het rijden in de bebouwde kom. Schepers [15] voegt daaraan toe dat het rijden in een brommobiel eigenlijk nog lastiger is omdat de wegomgeving, verkeerssituatie en voertuigkenmerken juist nog hogere taakeisen stellen aan bestuurders van brommobielen.

Daar komt bij dat als er een ongeval plaatsvindt, de lichamelijke gevolgen voor de oudere bestuurder van een brommobiel vanwege de slechte botsveiligheid veel ernstiger zijn dan als diezelfde bestuurder in een personenauto had gezeten (zie ook de vraag Hoe zit het met de botsveiligheid van scootmobielen, brommobielen en gesloten gehandicaptenvoertuigen? )

Onderdeel van factsheet

Scootmobielen, gehandicaptenvoertuigen en brommobielen

Deze factsheet gaat over scootmobielen, gesloten gehandicaptenvoertuigen (zoals de Canta) en brommobielen.

Deze factsheet gebruiken?