Hoeveel scootmobielen, gesloten gehandicaptenvoertuigen en brommobielen zijn er in Nederland en hoeveel worden ze gebruikt?

Antwoord

Scootmobielen en gesloten gehandicaptenvoertuigen

Het huidige aantal scootmobielen in Nederland is niet bekend, maar in 2013 ging het naar schatting om zo’n 150.000 tot 250.000 [5] [6]. Deze schatting is gebaseerd op het aantal scootmobielen dat werd verstrekt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en daarvoor de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), en een aanname over het aantal particulier aangeschafte scootmobielen (zie Afbeelding 1). Vanwege de vergrijzing is het aantal scootmobielen de afgelopen jaren naar verwachting verder toegenomen en zal het in de komende jaren nog verder toenemen. Volgens het ODiN-mobiliteitsonderzoek [7] werd in 2019 in totaal ongeveer 157 miljoen kilometer gereden met een scootmobiel of gesloten gehandicaptenvoertuig. In 2018 was dat ongeveer 152 miljoen kilometer. Dit is waarschijnlijk een onderschatting omdat ouderen minder goed vertegenwoordigd zijn in de ODiN-steekproef. Aangezien het aantal slachtoffers onder bestuurders van scootmobielen en gesloten gehandicaptenvoertuigen toeneemt (zie ook de vraag Hoeveel slachtoffers vallen er bij ongevallen met scootmobielen, gesloten gehandicaptenvoertuigen en brommobielen en wat is het risico? ), is het belangrijk om beter zicht te hebben op (de ontwikkeling van) het aantal voertuigen in Nederland.

Afbeelding 1. Aantal via gemeenten verstrekte scootmobielen tussen 1999 en 2013, en schattingen voor het totale aantal scootmobielen in Nederland (1999-2013). Bron: [5].

 

Brommobielen

Per 1 januari 2020 waren er volgens het CBS ruim 18.000 brommobielen in Nederland; in 2013 waren dat er ruim 21.000 (Afbeelding 2 [8]). Daarmee lijkt het totaal aantal brommobielen over zijn hoogtepunt heen. Het is niet bekend hoeveel kilometer er met deze voertuigen wordt gereden.

Afbeelding 2. Aantal geregistreerde brommobielen in Nederland, 2010-2020. Bron: CBS Statline [8].

Onderdeel van factsheet

Scootmobielen, gehandicaptenvoertuigen en brommobielen

Deze factsheet gaat over scootmobielen, gesloten gehandicaptenvoertuigen (zoals de Canta) en brommobielen.

Deze factsheet gebruiken?