Welke regels gelden er voor het rijden met een scootmobiel, gesloten gehandicaptenvoertuig en brommobiel?

Antwoord

Scootmobielen en gesloten gehandicaptenvoertuigen

Scootmobielen en andere gehandicaptenvoertuigen zoals de elektrische rolstoel en de Canta-achtigen hebben een eigen wettelijke status en bijbehorende regels [2]. Een gehandicaptenvoertuig is volgens de wet (artikel 1.1 van de Regeling voertuigen [3]) een voertuig ‘dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km/uur bedraagt, en niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of landbouw- of bosbouwtrekker’. Voor rijden met een scootmobiel of een gesloten gehandicaptenvoertuig is geen rijbewijs nodig.

Brommobielen

De brommobiel is wettelijk gezien een bromfiets. De brommobiel is voor de wet een onbekend begrip en komt dan ook niet voor in de Regeling voertuigen. Het CBS definieert een brommobiel als een ‘motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/uur en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met een dieselmotor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3[4]. Voor het rijden met een brommobiel is rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs) nodig met een apart praktijkgedeelte voor de brommobiel, leidend tot de code AM4. Voor een AM-rijbewijs gelden geen medische geschiktheidseisen.

Wettelijke eisen en regels

De volgende tabel vat de belangrijkste wettelijke eisen en regels voor de verschillende categorieën samen:

 

Scootmobiel en elektrische rolstoel

Gesloten gehandicaptenvoertuig

Brommobiel

Toegestaan op auto(snel)weg

Nee

Nee

Nee

Toegestaan op 50/80-weg

Ja*

Ja*

Ja*

Toegestaan op fietspad

Ja

Ja

Nee

Toegestaan op trottoir of voetgangersgebieden

Ja

Ja

Nee

Parkeren op trottoir

Ja

Ja

Nee

Minimumleeftijd

16 jaar**

16 jaar

16 jaar 

Rijbewijs

Nee

Nee

AM4***

Maximale snelheid van het voertuig

45 km/uur****

45 km/uur****

45 km/uur

Officieel hulpmiddel

Ja

Ja

Nee

Maximale breedte

1,10 m

1,10 m

2,00 m

Maximale hoogte

2,00 m 

2,00 m

2,50 m 

Maximale lengte

3,50 m

3,50 m

4,00 m

Wegenbelasting

Nee

Nee

Nee

Gordelplicht

Nee

Nee

Ja

Kenteken

Nee

Nee

Ja

Aansprakelijkheidsverzekering

Ja (verzekeringssticker)

Ja (verzekeringssticker)

Ja

* tenzij er een verbod geldt voor langzaam verkeer (RVV-bord C9); 

** als de scootmobiel niet harder kan dan 10 km/uur is er geen minimumleeftijd; 

*** voor het mogen besturen van een brommobiel moet een apart praktijkexamen worden afgelegd, leidend tot de code AM4; 

****  op stoep en in voetgangersgebied maximaal 6 km/uur, op (brom)fietspad binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/uur, op (brom)fietspad buiten de bebouwde kom maximaal 40 km/uur, op rijbaan binnen en buiten de bebouwde kom maximaal 45 km/uur. Overigens kunnen scootmobielen afhankelijk van het model ongeveer van 7 tot 20 km/uur. 

Onderdeel van factsheet

Scootmobielen, gehandicaptenvoertuigen en brommobielen

Deze factsheet gaat over scootmobielen, gesloten gehandicaptenvoertuigen (zoals de Canta) en brommobielen.

Deze factsheet gebruiken?