Wat is de tegenpartij bij een dodelijk ongeval?

Antwoord

De meeste verkeersdoden vallen in ongevallen waar een personenauto bij betrokken is: enkelvoudige auto-ongevallen, auto-auto-ongevallen en fiets-auto-ongevallen (Afbeelding 5). Hierbij moet wel vermeld worden dat de informatie over de tegenpartij is gebaseerd op het in BRON geregistreerde aantal verkeersdoden, terwijl niet alle verkeersdoden in BRON worden geregistreerd (zie ook de vraag Hoe wordt het aantal verkeersdoden in Nederland vastgesteld?). In 2023 ontbreken 77 van de 684 werkelijke verkeersdoden (volgens het CBS) in het BRON-bestand. Bovendien zijn het vooral ongevallen zonder betrokkenheid van een motorvoertuig die minder goed worden geregistreerd. Het aantal verkeersdoden bij enkelvoudige fietsongevallen zal daarom in werkelijkheid hoger zijn dan in Afbeelding 5 staat weergegeven.

Afbeelding 5. Aantal verkeersdoden in 2023 naar vervoerswijze (bron: CBS), uitgesplitst naar vervoerswijze van de tegenpartij op basis van de registraties in BRON (Bron: IenW, CBS). * De categorie brom-/snorfiets bevat ook speed-pedelecs.
Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2023 vielen er 684 doden in het verkeer in Nederland. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en Meer

Deze factsheet gebruiken?