Wat zijn de oorzaken van dodelijke verkeersongevallen?

Antwoord

Ongevallen worden meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren en hebben daarmee vaak verschillende oorzaken [5]. Het is bijvoorbeeld bekend dat een te hoge snelheid, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, rijden bij vermoeidheid en het niet dragen van een gordel een rol spelen bij het ontstaan en/of de afloop van (dodelijke) ongevallen. Ook de weginrichting, voertuigkenmerken en omstandigheden kunnen bijdragen aan het ontstaan van een ongeval. Dit beeld wordt bevestigd in Nederlands diepteonderzoek naar dodelijke ongevallen (zie bijvoorbeeld [6] en [7]). Ongevalsoorzaken worden niet (betrouwbaar) geregistreerd in BRON. Er is daarom niet eenduidig vast te stellen bij hoeveel ongevallen de verschillende factoren een rol speelden.

Andere factoren die een rol spelen vindt u in verschillende SWOV-factsheets onder het thema Risico's.

Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2023 vielen er 684 doden in het verkeer in Nederland. Dat zijn 61 verkeersdoden minder dan een jaar eerder, maar opnieuw meer dan tussen 2010 en Meer

Deze factsheet gebruiken?