Publicaties en bronnen

Antwoord

Hieronder vindt u de lijst met referenties die in deze factsheet zijn gebruikt. Alle gebruikte bronnen zijn in te zien of op te vragen via ons kennisportaal. Hier vindt u ook meer literatuur over dit onderwerp.

[1]. SWOV (2020). Reizigerskilometers berekend uit CBS/OVIN met een correctie voor vakantieverkeer. SWOV Feiten en cijfers, Verkeersveiligheidscijfers, Risico, Den Haag. Geraadpleegd 05-06-2020 op https://theseus.swov.nl/single/?appid=01d55f13-2ae6-4c76-a4fe-c9f9051875cb&sheet=3062679e-9623-456e-a7b6-480ad73792a8&opt=currsel%2Cctxmenu.

[2]. Methorst, R., Essen, M. van, Ormel, W. & Schepers, P. (2010). Letselongevallen van voetgangers en fietsers. Een verrassend beeld!. Rijkswaterstaat, Delft.

[3]. Schepers, J.P. & Methorst, R. (2020). Voetgangersveiligheid. Verkenning van onveiligheid, oorzaken en beleidsmogelijkheden. R-2020-4. SWOV, Den Haag.

[4]. Davidse, R.J. (2007). Assisting the older driver: Intersection design and in-car devices to improve the safety of the older driver. SWOV-Dissertatiereeks. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen.

[5]. Kuiken, M.J. & Spapé, I. (2006). Over oversteken. Theorie en aanknopingspunten voor een actieprogramma voor kwetsbare verkeersdeelnemers gericht op oversteken. Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Rotterdam.

[6]. Fisher, P. (2015). Everyone walks. Understanding & addressing pedestrian safety. Governors Highway Safety Association, Washington.

[7]. Elvik, R., Høye, A., Vaa, T. & Sørensen, M. (2009). The handbook of road safety measures. Second edition. Emerald, UK.

[8]. Elvik, R. (1995). Meta-analysis of evaluations of public lighting as accident counter measure. In: Transportation Research Record, vol. 1485, p. 112-123.

[9]. Wanvik, P.O. (2009). Effects of road lighting: An analysis based on Dutch accident statistics 1987-2006. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 41, nr. 1, p. 123-128.

[10]. Brouwer, W.H. & Davidse, R.J. (2002). Oudere verkeersdeelnemers. In: Schroots, J.J.F. (red.), Handboek psychologie van de volwassen ontwikkeling en veroudering. Van Grocum, Assen, p. 505-531.

[11]. Oxley, J., Corben, B., Fildes, B., O'Hare, M., et al. (2004). Older vulnerable road users. Measures to reduce crash and injury risk. MUARC Report No. 218. Monash University Accident Research Centre MUARC, Clayton, Australia.

[12]. Aarts, L.T. & Dijkstra, A. (2018). Achtergronden en uitwerking van de verkeersveiligheidsvisie. De visie Duurzaam Veilig Wegverkeer voor de periode 2018 – 2030 onderbouwd. R-2018-6B. SWOV, Den Haag.

[13]. Rosén, E., Stigson, H. & Sander, U. (2011). Literature review of pedestrian fatality risk as a function of car impact speed. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 43, nr. 1, p. 25-33.

[14]. Temürhan, M. (2016). Berekening risicotoename bij overschrijding van de snelheidslimiet. R-2016-19. SWOV, Den Haag.

[15]. Retting, R.A., Ferguson, S.A. & Hakkert, A.S. (2003). Effects of red light cameras on violations and crashes: a review of the international literature. In: Traffic Injury Prevention, vol. 4, nr. 1, p. 17-23.

[16]. CROW (2006). Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! Publicatie 226. CROW, Ede.

[17]. Dijkstra, A. (2000). Veiligheidsaspecten van verkeersvoorzieningen in stedelijke gebieden. R-2000-5. SWOV, Leidschendam.

[18]. Ward, H., Cave, J., Morrison, A., Allsop, R., et al. (1994). Pedestrian activity and accident risk. AA Foundation for Road Safety Research, Basingstoke, Hampshire.

[19]. Zegeer, C.V., Richard, S.J., Huang, H. & Lagerwey, P. (2001). Safety effects of marked versus unmarked crosswalks at uncontrolled locations: Analysis of pedestrian crashes in 30 cities. In: Transportation Research Record, vol. 1773, nr. 1, p. 56-68.

[20]. Fu, T., Miranda-Moreno, L. & Saunier, N. (2018). A novel framework to evaluate pedestrian safety at non-signalized locations. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 111, p. 23-33.

[21]. Pulugurtha, S.S., Vasudevan, V., Nambisan, S.S. & Dangeti, M.R. (2012). Evaluating effectiveness of infrastructure-based countermeasures for pedestrian safety. In: Transportation Research Record, vol. 2299, nr. 1, p. 100-109.

[22]. Langen, A.C.B. de (2003). Veiligheid van enkele typen oversteekvoorzieningen in stedelijke gebieden. Analyse van ongevallengegevens en gedragswaarnemingen. R-2003-23. SWOV, Leidschendam.

[23]. Hamilton-Baillie, B. (2008). Shared Space. Final evaluation and results. Keuninginstituut, Provincie Friesland, Leeuwarden.

[24]. Rijk, A. (2008). Verkeersveiligheid van kinderen. Een ongevallenanalyse en literatuurstudie. R-2008-6. SWOV, Leidschendam.

[25]. Jager, D. de, Torenstra, J., Haas, J. de & Spapé, I. (2006). Veilige kindcorridor in steden; Kindlint zet dit jaar eerste stapjes in Amsterdam en Delft. In: Verkeerskunde, vol. 57, nr. 4, p. 34-39.

[26]. Godefrooij, H., Hal, E. van & Temme, R. (2005). Fietsers in voetgangersgebieden. Feiten en richtlijnen. Publicatienummer 8. Fietsberaad, Ede.

[27]. FGSV (2010). Empfehlungen für Radverkehrsanlagen ERA. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen FGSV, Köln.

[28]. ETSC (2001). Priorities for EU motor vehicle safety design. European Transport Safety Council ETSC, Brussel.

[29]. Kampen, L.T.B. van & Schoon, C.C. (1999). De veiligheid van vrachtauto's. Een ongevals- en maatregelenanalyse in opdracht van Transport en Logistiek Nederland. R-99-31. SWOV, Leidschendam.

[30]. Verkeersnet (2013). Verkeersbrigadiers naar VVN. Verkeersnet. Geraadpleegd 28-11-2019 op https://www.verkeersnet.nl/verkeerseducatie/10055/verkeersbrigadiers-vvn/.

[31]. Wegman, F. & Aarts, L. (2005). Denkend over Duurzaam Veilig. SWOV, Leidschendam.

[32]. Hoekstra, A.T.G. & Mesken, J. (2010). De rol van ouders bij informele verkeerseducatie. Vragenlijststudie naar kennis, behoeften en motieven van ouders. R-2010-31. SWOV, Leidschendam.

Onderdeel van factsheet

Voetgangers

Een voetgangersongeval is alleen een verkeersongeval als er een rijdend voertuig bij betrokken is.

Deze factsheet gebruiken?