Wat is het effect van harde wind?

Antwoord

Verkeersdeelname bij harde wind kan zeer gevaarlijk zijn. Dat geldt met name voor zijwind en plotselinge windstoten en dan vooral voor (onbeladen) vrachtauto’s, personenauto’s met aanhanger of caravan en tweewielers. Harde wind maakt het lastiger het voertuig onder controle te houden en vrachtauto’s en aanhangers kunnen kantelen. Harde wind kan ook leiden tot afgewaaide takken en andere losgeslagen objecten en zelfs tot omgewaaide bomen op de weg. Hier kan vaak niet tijdig op worden gereageerd.

Recente algemene kwantitatieve informatie over het effect van harde wind op de verkeersveiligheid is niet voorhanden. Een al wat ouder overzicht van de literatuur [11] laat zien dat ook in het verleden het effect van wind op de verkeersveiligheid weinig is onderzocht en dat het weinige onderzoek ook niet tot consistente conclusies leidt.

Image
pv-20101217-12.jpg
Onderdeel van factsheet

De invloed van het weer

In het algemeen is de kans op een ongeval bij slechte weersomstandigheden groter dan bij goed weer. Het gaat dan vooral om regen, sneeuw/hagel, mist Meer

Deze factsheet gebruiken?