Bijzondere gebeurtenissen

SWOV werkt door vanuit huis

Door de maatregelen om het COVID19-virus terug te dringen moest SWOV op 13 maart het kantoor sluiten en werd er voornamelijk vanuit huis gewerkt. Met behulp van de verschillende online mogelijkheden konden de meeste werkzaamheden zonder grote problemen worden voortgezet. Enkele onderzoeksprojecten, zoals het onderzoek met de rijsimulator, waarbij personen fysiek in het SWOV-gebouw moesten zijn, werden stilgelegd.

Certificering informatiebeveiliging bij SWOV

SWOV heeft in de zomer de hercertificeringsaudit voor de normen ISO27001 en NEN7510 met goed gevolg doorstaan en blijft zich inzetten voor verdere verbeteringen van de informatiebeveiliging. ISO27001 is de algemene norm voor informatiebeveiliging en NEN7510 is Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Door te voldoen aan internationale informatiebeveiligingsnormen wil SWOV haar kwaliteitsbewustzijn onderstrepen. 

Nicole van Nes benoemd als hoogleraar aan de TU Delft

Op 1 september 2020 startte dr. ir. Nicole van Nes als deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility' aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.  Als hoogleraar zal Nicole zich richten op onderzoek naar het ontwerp van de interactie tussen de mens en techniek bij nieuwe vormen van mobiliteit.  Bij SWOV is Nicole van Nes hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert ze het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto. 

Promotie SWOV-onderzoeker Angelique Tinga

SWOV-onderzoeker Angelique Tinga promoveerde op 16 september aan de Universiteit van Tilburg op haar proefschrift Assessment of learning through non-invasive neurophysiological measures

Angelique startte haar promotieonderzoek voordat zij bij SWOV in dienst kwam en nog werkzaam was aan de Universiteit van Tilburg. Tegenwoordig is zij werkzaam in de afdeling 'Interactie met zelfrijdende voertuigen'. 

Het onderzoek was gericht op het combineren van verschillende geavanceerde technologieën en technieken om relevante theoretische vragen op het gebied van psychologie en cognitieve wetenschap te beantwoorden.

NVVC2020 geheel online

Het tweejaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC vond vanwege de COVID19-maatregelen, op 26 november geheel online plaats. Ook bij deze goed beoordeelde online variant wisselden zo’n 350 verkeersveiligheidsprofessionals kennis en ervaringen uit, waaronder relatief veel gemeenteambtenaren. Het thema van deze editie was #aanpakken, waarbij er veel aandacht was voor de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Ook werd de Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt aan NEXTdriver.