Personeel & organisatie

Binnen SWOV streven we naar een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, bestuurskunde, werktuigbouwkunde, sociale geografie en civiele techniek. De onderzoekers worden ondersteund door toegewijde collega’s bij Bedrijfsvoering en Communicatie. In multidisciplinaire teams wordt samengewerkt aan het realiseren van het uiteindelijke doel: ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden!

In 2020 waren er gemiddeld 58 medewerkers in dienst, 3 meer dan in 2019. Er is afscheid genomen van 1 medewerker en er zijn er 2 aangenomen. Op 31 december waren er 57 personen (50,04 FTE) met een aanstelling. Er zijn 9 stagiaires begeleid door ons in 2020.

Organisatie

De directie van SWOV bestaat uit dr. Peter van der Knaap (directeur-bestuurder) en ir. Rob Eenink (adjunct-directeur). Samen met de Raad van Toezicht (RvT) zijn zij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV. De werknemers bij SWOV worden vertegenwoordigd door een vijf leden tellende ondernemingsraad.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV onder meer gebruik van de input van hooggekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

  • Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2020
  • Samenstelling Programma Adviesraad op 31 december 2020
  • Samenstelling Wetenschappelijke Adviesraad op 31 december 2020

SWOV kent sinds de reorganisatie in 2019 vier onderzoeksafdelingen:

SWOV-onderzoek is bij voorkeur multidisciplinair van karakter. De onderzoeksprojecten zijn zó ingericht dat er inbreng is vanuit de verschillende expertises die in de vier onderzoeksafdelingen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk het organisatiediagram 31 december 2020.