Programma-adviesraad

De Programma-Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of openbaar ministerie. Op 31 december 2020 was de PAR als volgt samengesteld:

 • dhr. R. Aarse (TLN);
 • dhr. ing. A.J.G. Ammerlaan (LOV);
 • dhr. C. Boutens (RAI Vereniging);
 • dhr. mr. A. D. Heil, (Nationale Politie Oost-Brabant);
 • dhr M. Ludeking (WVL/RWS);
 • mw. S. Kluit, MSc (Fietsersbond);
 • mw. M. Leter (VNG);
 • mw. drs. L. Molenkamp, (provincie Noord-Holland);
 • mw. M. Burghgraef (TeamAlert);
 • dhr. F.E. Smith (ANWB);
 • dhr. W. van Tilburg (CROW);
 • mw. N. Vollebregt (VVS);
 • dhr. R. Weurding (Verbond van Verzekeraars).