In 2015 75 tot 140 verkeersdoden als gevolg van alcohol

Naar schatting vielen er in 2015 75 tot 140 doden als gevolg van verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel was. Tot deze aantallen komt SWOV op basis van het deze week gepubliceerde rapport Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De precieze aantallen doden en gewonden door alcoholongevallen zijn niet bekend. SWOV heeft daarom het aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol geschat op basis van de aandelen bestuurders met een bloedalcoholgehalte (BAG) boven de limiet in weekendnachten en op basis van de risicocijfers per BAG-klasse. De uitkomst is dat in 2015 naar schatting 12%-23% van de verkeersdoden in Nederland het gevolg is van alcohol, of wel 75 tot 140 verkeersdoden.

Het percentage automobilisten dat te veel heeft gedronken is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van 2013: 1,7%. De groep zware drinkers (met een BAG van 1,3 promille of meer) liet een lichte stijging zien van 0,2% naar 0,3%.