678 verkeersdoden in 2018

Er zijn in 2018 678 doden gevallen in het Nederlandse verkeer: 65 meer dan in 2017, zo blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Deze aanzienlijke stijging past in de ongunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren. Het aantal verkeersdoden in 2018 is het hoogste aantal sinds 2010.

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om naar nul verkeersslachtoffers te gaan in 2050. Om deze ambitie, ook opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, te realiseren, zijn er forse maatregelen nodig. SWOV becijferdeeerder dit jaar dat hiervoor investeringen nodig zouden zijn van zo’n 15 miljard euro tot 2050.

Eind 2019 publiceert SWOV haar jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid, met daarin een analyse van de ongevallencijfers.

Lees meer in de geactualiseerde SWOV-factsheet Verkeersdoden in Nederland.