Ambities en ontwikkeling verkeersveiligheid: doelstellingen binnen bereik brengen

Op 6 februari 2015 publiceerde SWOV de rapporten Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 en Opschakelen naar meer verkeersveiligheid. Hierin wordt aangegeven welke extra inspanningen er kunnen worden gedaan om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 binnen bereik te brengen.

Het rapport Opschakelen naar meer verkeersveiligheid is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ANWB en RAI Vereniging.

Achtergrondrapporten