Auto’s dertig tot veertig procent veiliger geworden

Auto’s zijn in 10 jaar zo’n 30 tot 40 procent veiliger geworden. Dit blijkt uit de publicatie ‘Veilig onderweg met de auto’ van SWOV in samenwerking met RAI Vereniging. Onder meer de komst en verplichtingstelling van Electronic Stability Control (ESC) en dagrijverlichting hebben hieraan bijgedragen. Verwachting is dat met de verdere introductie van rijtaakondersteunende systemen zoals Adaptive Cruise Control (ACC), het aantal verkeersslachtoffers verder omlaag gaat. Hiervoor is het echter van belang dat automobilisten meer bekend raken maken met deze systemen.

Sinds begin jaren ‘70 is het aantal verkeersdoden enorm afgenomen. Vielen er in 1972 nog meer dan 3.000 doden, in 2017 is dit aantal gedaald naar ruim 600. SWOV-directeur Peter van der Knaap “Een prachtig resultaat dat niet alleen te danken is aan onze gezamenlijke inzet voor veiligere infrastructuur of het terugdringen van alcohol in het verkeer. Ook de auto-industrie heeft een belangrijke bijdrage geleverd door auto’s steeds veiliger te maken. In de afgelopen 10 jaar zijn nieuwe auto’s drie tot vier procent per jaar veiliger geworden.”

Vooruitgang

De afgelopen decennia zijn nieuwe auto’s steeds vaker uitgerust met zaken als motorvoertuigverlichting overdag (MVO) en ESC. Inmiddels is MVO sinds 2011 verplicht voor iedere nieuwe auto. In 2020 is naar schatting 55 procent van het rijdende wagenpark van dit systeem voorzien en in 2030 maar liefst 80 procent. Het is de verwachting dat in 2020 hierdoor 10 verkeersdoden minder vallen. Sinds 2014 is ESC voor alle nieuwe auto’s ook verplicht. In 2020 rijdt circa 60 procent van de auto’s rond met dit systeem. Ook hierdoor daalt het aantal verkeersdoden in Nederland met circa 10 personen.

Potentie rijtaakhulpsystemen (ADAS)

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “De auto-industrie blijft innoveren. In 2013 had 70 procent van alle nieuw verkochte auto’s de EuroNCAP botsproef ondergaan. Maar liefst 80 procent behaalde de maximale score van 5 sterren. Dat zijn ruim 233.000 nieuwe auto’s. We zijn er echter nog niet. De volgende stap om auto’s veiliger te maken is de overgang naar meer zelfrijdende auto’s met systemen die de rijtaak ondersteunen en de bestuurder waarschuwen en/of zelf ingrijpen in geval van een gevaarlijke situatie.” Het gecombineerd gebruik van systemen als ACC, Autonomous Emergency Braking (AEB) en Forward Collission Warning (FCW) kan het aantal kop-staartbotsingen met letsel zo’n 40 procent terugdringen.

Bekendheid systemen

Ondanks de potentie van deze systemen, worden ze in de praktijk echter nog onvoldoende gebruikt. Slechts 5 tot 10 procent van de zakelijke rijders die deze systemen in hun auto hebben, is hiervan op de hoogte. Bovendien moeten automobilisten leren omgaan met situaties waarbij ze zelf niet rijden maar wel toezicht moeten houden of de auto het zelf goed doet. Niet voor niets onderzoekt het CBR momenteel hoe rijtaakondersteunende systemen onderdeel uit gaan maken van de rijopleiding.