Bestuursdiner Verkeersveiligheid

Op 12 maart 2015 organiseerden IPO, NLingenieurs en SWOV het Bestuursdiner Verkeersveiligheid en brachten vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap (hoogleraren, TNO), maatschappelijke organisaties (ANWB, Fietsersbond) en het binnenlands bestuur (provincies, gemeenten en het Rijk) bij elkaar. In zijn bijdrage bij deze gelegenheid ging Peter van der Knaap, directeur SWOV, in op de uitdagingen en kansen die de verkeersveiligheid ons biedt.

Lees de toespraak

 

Meer nieuws

Downloadables