Cyclist behaviour and safety at discontinuities in the cycling network

Matin Nabavi Niaki – sinds september dit jaar in dienst bij SWOV – promoveerde op een onderzoek dat zij in Montreal, Canada deed naar zogeheten discontinuïteiten in het fietsnetwerk en het effect hiervan op verkeersgedrag van fietsers en verkeersveiligheid. De onderzochte discontinuïteiten waren: aanwezigheid en sterkte van de wegverlichting en (dis)continuïteiten in infrastructurele fietsvoorzieningen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat wegen met hogere verlichtingssterktes een grotere kans hadden op een ongeval, mogelijk vanwege het feit dat in beter verlichte omstandigheden bestuurders sneller rijden, terwijl zij juist voorzichtiger rijden in minder goed verlichte omstandigheden. 

In het geval van de infrastructurele discontinuïteiten bestudeerde Niaki o.a. het plotseling ophouden van een fietspad of –strook en verspringende fietsstroken (eerst links en na een kruispunt rechts gelegen.) Niaki stelde vast dat deze discontinuïteiten voor ander gedrag en onveiligheid zorgen van en voor fietsers.