Door rood rijden lijkt kans op dodelijk ongeval tien tot vijftien keer te vergroten

SWOV onderzoekt relatie safety performance indicators en ongevalskans

Door rood rijden op een 50 km/uur-kruispunt lijkt de kans op een dodelijk ongeval tien tot vijftien keer te vergroten. Dit komt naar voren uit het SWOV-onderzoek Risicofactoren nader onderzocht: 50 km/uur-kruispunten, waarin zogeheten safety performance indicatoren (SPI’s) zijn bestudeerd. SPI’s kunnen wegbeheerders helpen om een proactief verkeersveiligheidsbeleid te voeren. Dit wordt ook wel een ‘risicogestuurde aanpak’ genoemd.

In het onderzoek staat SWOV niet alleen stil bij de theorie van SPI’s, maar is ook gekeken of een vooraf vastgestelde set indicatoren daadwerkelijk kon worden teruggevonden in dodelijke ongevallen. Het ging om snelheid, rijden onder invloed, afleiding, vermoeidheid, niet (correct) gebruik van beveiligingsmiddelen zoals helm of gordel en lichtvoering of zichtbaarheid bij duisternis. Ook het niet verlenen van voorrang en roodlichtnegatie zijn bekeken, waarbij laatstgenoemde risicofactor meer in detail is bestudeerd.

Verhoogde ongevalskans op 50 km/uur-kruispunten

Er werd een kwantitatieve relatie gevonden tussen door rood rijden op een 50 km/uur-kruispunt en dodelijke ongevallen, die neerkomt op een verhoogde ongevalskans van tien tot vijftien keer. Om dit vast te stellen zijn 20 dodelijke ongevallen op ’50-kruispunten’ met verkeerslichten vergeleken met roodlichtnegatiemetingen op straat. Hiervoor werd de casus-controlemethode toegepast.

SWOV-projectleider Letty Aarts: ‘De mate waarin roodlichtnegatie tot een grotere ongevalskans leidt, moeten we met enige voorzichtigheid benaderen. We hebben ons immers maar op 20 ongevallen kunnen baseren, gedurende één jaar. Daarnaast moeten we ook een slag  om de arm houden ten aanzien van de correctheid en de compleetheid van de ons aangeleverde details over de ongevallen: in een aantal gevallen was het niet met zekerheid vast te stellen dat roodlichtnegatie een rol had gespeeld bij het ongeval.’

De methodiek die is gevolgd om SPI’s op hun bruikbaarheid te onderzoeken, biedt perspectief. Momenteel wordt gewerkt aan vervolgonderzoek, waarin ook de gebruikte methode verder wordt uitgediept zodat later ook andere SPI’s kunnen worden bestudeerd. Hierbij kijkt SWOV ook naar informatie uit andere databronnen.