Duurzaam Veilig: Een korte geschiedenis van een 'safe system approach' in Nederland

Samen met voormalig SWOV-directeuren Fred Wegman en Peter van der Knaap is SWOV-onderzoeker Aarts co-auteur van het artikel Sustainable Safety: A short history of a safe system approach in the Netherlands' in 'The Vision Zero Handbook'.

Hoewel het nooit een echte topprioriteit is geweest, is verkeersveiligheid een belangrijk thema in Nederland en is er veel vooruitgang geboekt. In de afgelopen 50 jaar kende het land een enorme groei in bevolking (30%), en in afgelegde kilometers (300%), maar het sterftecijfer daalde met 80%. Er zijn veel effectieve interventies genomen. Na verloop van tijd leidden nieuwe inzichten in verkeersrisico's en oorzaken van ongevallen begin jaren negentig tot de vaststelling van een nieuwe verkeersveiligheidsvisie: Duurzaam Veilig, de eerste wereldwijde poging tot een Veilig Systeem-aanpak (1992). Deze visie is geïnspireerd op het VN-Brundtland-rapport Our Common Future (1987) en toegepast op verkeersveiligheid.