Europees consortium MEDIATOR ontwikkelt systeem dat bemiddelt wie er moet sturen: automobilist of de (deels) zelfrijdende auto

Het EU MEDIATOR-consortium heeft een prototype ontwikkeld van een systeem dat ‘bemiddelt’ tussen de (deels) zelfrijdende auto en de bestuurder, over de vraag wie de auto op een bepaald moment het beste kan besturen. Het systeem kan bijvoorbeeld beslissen of een vermoeide bestuurder wakker moet worden gehouden of dat het beter is dat de auto het stuur overneemt, zodat de bestuurder kan rusten. Het EU-consortium wordt gevormd door internationale onderzoeksinstituten, waaronder SWOV, universiteiten en partijen uit de industrie.

Bemiddelen

‘In de projectnaam – MEDIATOR – schuilt de kern van het systeem,’ zegt Michiel Christoph die namens SWOV aan het EU-project meewerkt. ‘Het systeem bemiddelt tussen de auto en de bestuurder.’ Hiervoor moet het systeem zowel de voertuigautomatisering als de automobilist in de gaten houden en de juiste context of verkeersomgeving plaatsen. Michiel: ‘Stel de bestuurder is steeds even afgeleid door berichten die op de telefoon binnen komen. Het systeem kan dan, afhankelijk van de verkeerssituatie, voorstellen om de besturing over te nemen, zodat de bestuurder de berichten kan lezen. Maar het systeem kan ook verder gaan en zeggen “je bent nu té veel afgeleid om veilig te rijden, ik neem het stuur over! En in het uiterste geval kan het systeem aangeven dat het een plek opzoekt om de auto langs de kant te zetten.”

Veiligheid en comfort

Als het systeem bemiddelt omdat de bestuurder, bijvoorbeeld door vermoeidheid of door afleiding, niet goed in staat is om de auto te besturen, staat veiligheid centraal. Daarnaast zijn er ook toepassingen van Mediator te bedenken die meer op comfort zijn gericht.

Lerend systeem

Michiel: ‘Het is op den duur mogelijk dat de auto geleerd heeft dat de bestuurder het niet fijn vindt om in een file te rijden. In die situaties kan het systeem de bestuurder zelfs verleiden om het stuur uit handen te geven. In de prototypes die we nu hebben gebouwd, bestaat dit eruit dat de binnenverlichting van kleur verandert en dat de bestuurder infotainmentopties op het dashboard krijgt aangeboden.’

Op 14 en 15 juni 2022 werden twee auto’s gedemonstreerd met twee prototypes van het MEDIATOR-systeem. Eén systeem legt het accent op het meten van de mens, de automatisering en de verkeersomgeving en met deze gegevens tot een veilige en comfortabele bemiddeling tussen mens en machine te komen. Het andere systeem legt de nadruk op de interface: hoe kan de communicatie met de bestuurder het beste worden vormgegeven? Hoe kunnen we er voor zorgen dat een bestuurder intuïtief de huidige status van het systeem en zijn eigen verantwoordelijkheden kent? Hoe kunnen we de fitheid om de auto te besturen van een slaperige of afgeleide bestuurder het beste verbeteren?

Mediator-consortium

Het Mediator-consortium bestaat uit twaalf Europese partijen en één Israëlische.