Europees onderzoek: automobilist is 10% van de rit afgeleid

Europese automobilisten besteden 10% van de rijtijd aan afleidende activiteiten, en 4% aan ‘hand-held’ mobiele telefoongebruik, zoals typen of bellen. Er is vooral een toename in telefoongebruik te zien als de auto stilstaat of langzaam rijdt. Vrachtautochauffeurs zijn tijdens het rijden langere tijd afgeleid: zij blijken bijna 20% van de rijtijd bezig te zijn met afleidende handelingen, veelal eten en telefoongebruik. Bijna 3% van de rijtijd besteedden vrachtautochauffeurs aan het visueel-manueel gebruik van de mobiele telefoon, zoals lezen en het opstellen van tekstberichten.

Dode hoek

Nederlandse automobilisten kijken in 27% van de gevallen in de dode hoek alvorens af te slaan. Bij het verlaten van een rotonde kijkt 19% in de dode hoek. Onder vrachtautochauffeurs is dit 19% bij het rechts afslaan en 27% bij het verlaten van een rotonde. Dit is meer dan in andere Europese landen; daar lag het gemiddelde nog onder de 10%.

UDRIVE

De gegevens zijn verzameld tijdens het Europese onderzoeksproject UDRIVE. In 6 verschillende Europese landen werden vrachtauto’s, personenauto’s en motorscooters uitgerust met meetapparatuur en camera’s. De voertuigen en hun bestuurders zijn gedurende 2 jaar ‘gevolgd’ in het dagelijks gebruik. Het Nederlandse deel van het onderzoek is uitgevoerd door TNO en SWOV. 

Zuinig rijden

Binnen het UDRIVE-onderzoek is ook gekeken naar het de verschillende rijstijlen. Hieruit kwam naar voren dat het zogeheten ‘ecodriving’ (schakelen en remmen) binnen de bebouwde kom tot 25% minder brandstofverbruik en emissie kan leiden.

Database

Het UDRIVE-project heeft een omvangrijke database opgeleverd aan gegevens over de alledaagse ritten en hoe bestuurders zich tijdens die ritten gedragen. In totaal is bijna 90.000 uur aan rijgegevens verzameld van bijna 300 bestuurders. Het voertuig bevat onder andere camera’s naar binnen en naar buiten en een slimme camera die andere verkeersdeelnemers herkent en lokaliseert, en bijvoorbeeld de afstand tot een voorligger of tot een naderende fietser berekent.

Dit is het grote verschil met een experimentele omgeving, of een rijsimulatoronderzoek,’ stelt SWOV-projectleider Nicole van Nes. ‘Na een week is bij de meeste deelnemers aan het onderzoek de gedachte dat men gefilmd wordt naar de achtergrond verdwenen, en gaat men het ‘natuurlijke rijgedrag’ vertonen. Vandaar dat deze methode ook naturalistic driving wordt genoemd. Met deze methode krijgen we een beter beeld van het werkelijke gedrag in het dagelijks verkeer dan met vragenlijsten of rijsimulatoronderzoek.’

UDRIVE is het eerste (en enige) grootschalige Europese Naturalistic Driving-onderzoek en een van de drie wereldwijde Naturalistic Driving-onderzoeken. Twee jaar geleden rondden de Amerikanen een soortgelijk onderzoek af en er loopt momenteel ook een onderzoek in Australië.

Meer resultaten worden 7 juni gepresenteerd tijdens de Internationale UDRIVE Experience.