Europees verkeersveiligheidsonderzoek onder druk

Netwerkorganisatie FERSI, van Europese onderzoeksinstituten voor verkeersveiligheid, waar SWOV (Rob Eenink) momenteel voorzitter van is, heeft zojuist een standpunt gepubliceerd. In dit stuk worden zorgen geuit over het feit dat het Europese verkeersveiligheidsonderzoek onder druk staat. Daarmee wordt het ook moeilijk om de ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstellingen van Europa te behalen. FERSI gaat daarbij in op mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen.