Factsheet over kinderen in het verkeer

De SWOV-factsheet over kinderen in het verkeer is geactualiseerd. In de factsheet komt onder meer naar voren dat de verkeersveiligheid voor kinderen de afgelopen decennia sterk is verbeterd, al lijkt de afname in verkeersdoden de laatste jaren wel te zijn gestagneerd.

Vergeleken met andere leeftijdsgroepen, overlijden kinderen minder vaak in het verkeer en raken ze ook minder vaak ernstig gewond door een verkeersongeval. Dit komt vooral door de toename van 30km/uur-zones, de verbeterde veiligheid van auto’s voor inzittenden en meer gebruik van verbeterde kinderzitjes en -stoeltjes.

Meer slachtoffers bij begin van de scholen

Een veelgehoorde vraag is of er meer slachtoffers vallen als de scholen weer beginnen. Over de periode 2005-2014 blijkt dit onder 12-jarige fietsers inderdaad zo te zijn (zie afbeelding). Een mogelijke verklaring is dat zij dan voor het eerst naar de middelbare school fietsen. Zij moeten in het begin nog wennen aan een nieuwe, vaak langere, route en soms een nieuwe fiets. Onder de andere leeftijden is de toename van het aantal slachtoffers in september minder groot.  

Verdeling over het jaar van ernstig verkeersgewonden onder fietsende kinderen per leeftijdscategorie; gemiddeld over de periode 2005-2014. Bron: IenW en DHD.