FERSI Conferentie - programma beschikbaar

Het uitgebreide programma voor de FERSI-conferentie is nu beschikbaar. Het programma omvat plenaire sessies met keynotes van Geertje Hegeman, hoofd van de afdeling Verkeersveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Pernille Sølund Ehlers van de Deense Raad voor Verkeersveiligheid en Graziella Jost van de European Transport Safety Council.

Daarnaast zijn er posterpitches, parallelsessies met paper presentaties over verschillende verkeersveiligheidsonderwerpen, een informeel diner in Madurodam, een rondetafelgesprek en een afsluitende sessie met een prijsuitreiking, eindigend met een afscheidslunch.

De internationale conferentie vindt plaats op 6 en 7 oktober in Den Haag en richt zich op de uitwisseling van nationale en regionale ervaringen met het implementeren van empirisch onderbouwde verkeersveiligheidsmaatregelen, zowel positieve als negatieve. De focus ligt op de route naar een succesvolle implementatie, inclusief het overwinnen van de barrières die onderweg opdoemen. Het doel is om van elkaar te leren, een bron van inspiratie en motivatie te zijn om de discussie over specifieke maatregelen in ieders eigen setting (her)op te starten.