Geactualiseerd: Factsheet elektrische fietsen en speed-pedelecs

De SWOV-factsheet elektrische fietsen en speed-pedelecs is geactualiseerd. In deze factsheet wordt ingegaan op de verkeersveiligheidsaspecten van de beide elektrisch ondersteunde tweewielers. De laatste jaren neemt zowel het aantal elektrische fietsen als het aantal speed-pedelecs toe: zo’n drie miljoen elektrische fietsen en ruim 26 duizend speed-pedelecs. Van de 229 fietsdoden die er in 2020 vielen, reed een derde op een elektrische fiets. Hoeveel slachtoffers er onder speed-pedelecberijders vielen is niet bekend.