Gepubliceerd: Pilotstudie conflictanalyse op kruispunten met verkeerslichten

Gepubliceerd: Pilotstudie conflictanalyse op kruispunten met verkeerslichten

SWOV heeft een pilotstudie afgerond als voorbereiding op een grootschalig onderzoek naar de veiligheidskenmerken van kruispunten buiten de bebouwde kom met een verkeersregelinstallatie (VRI). Het onderzoek moet inzicht geven in de verkeersveiligheid van VRI-kruispunten en op termijn mogelijk kennis over welke maatregelen mogelijk zijn om deze kruispunten structureel veiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers.

Voor het onderzoek, dat in 2024 van start gaat, zoekt SWOV samenwerking met wegbeheerders die VRI-kruispunten buiten de bebouwde kom in hun beheer hebben. In 2022 startte SWOV een soortgelijk onderzoek, waarbij VRI-kruispunten binnen de kom centraal stonden.