Gepubliceerd: rapport Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Vervoerregio Amsterdam – Ontwikkelingen in de periode 2007 – 2016

Voor de Vervoerregio Amsterdam heeft SWOV een schatting gemaakt van het aantal ernstig verkeersgewonden in de periode 2007 – 2016. Dit aantal is een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de verkeersveiligheid op regionaal niveau.

Voor 2016 wordt het aantal ernstig verkeersgewonden in de Vervoerregio Amsterdam geschat op 2.070: een stijging van 2% ten opzichte van 2010. Landelijk steeg het aantal ernstig verkeersgewonden met 12%.