Gepubliceerd: Rapport User-centred design for type approval of AD(A)S

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht SWOV of en hoe rijtaakondersteunende systemen en systemen voor zelfrijdende voertuigen uitgaan van de zogeheten UCD-benadering: User-Centred Design, waarbij de mens centraal staat voor een veilige interactie met de geautomatiseerde systemen.

Ook onderzocht SWOV hoe de belanghebbenden in deze branche (voornamelijk OEM’s - Original equipment manufacturers) aankijken tegen een systeem van typegoedkeuring gebaseerd op het auditen van hetontwerp- en productieproces. Voor de acceptatie van een dergelijk systeem van typegoedkeuring is het belangrijk dat de toegevoegde waarde ervan voor alle partijen duidelijk is.

Beluister de hoofdpunten van het onderzoek, toegelicht door SWOV-onderzoeker Maartje de Goede (Engelstalig).