Gepubliceerd: Rapport Zeeuwse Staat van de Verkeersveiligheid

Het aantal Zeeuwse verkeersdoden bleef met een (niet-significante) daling min of meer gelijk, terwijl het landelijk aantal steeg. Het aantal Zeeuwse ernstig gewonden, daarentegen, stijgt in hetzelfde tempo als landelijk. Dit blijkt uit het nieuwste rapport ‘De Zeeuwse Staat van de Verkeersveiligheid’ waarin SWOV de recente ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden (2013-2022), ernstig verkeersgewonden (2014-2022), mobiliteit en risico's in de provincie Zeeland in kaart heeft gebracht. Dit rapport is de nieuwste toevoeging aan onze reeks 'De Staat' met landelijke en regionale doorrekeningen.

In Zeeland zijn de laatste jaren minder verkeersdoden gevallen dan de jaren ervoor, terwijl het aantal verkeersdoden landelijk de laatste jaren juist is gestegen. Dit geldt ook voor het aantal verkeersdoden onder 65-plussers en fietsers. De ontwikkeling van (matig en ernstig) verkeersgewonden, daarentegen, wijkt in Zeeland niet af van de landelijke ontwikkeling: er is sprake van een langzame stijging in het aantal ernstig verkeersgewonden, en een ongeveer gelijkblijvend aantal matig verkeersgewonden.  

De ontwikkelingen in verkeersdoden onder 65-plussers zijn opvallend: dit aantal vertoont in Zeeland een niet-significante daling, terwijl landelijk juist sprake is van een sterke stijging in het aantal verkeersdoden onder 65-plussers. Ook onder fietsers is het aantal verkeersdoden in Zeeland niet gestegen, in tegenstelling tot het landelijke beeld. De Zeeuwse cijfers zijn des te opvallender gezien het feit dat er in Zeeland sprake is van een sterkere vergrijzing dan op landelijk niveau. 

Twee aandachtspunten springen eruit: enkelvoudige ongevallen en de veiligheid van wegen binnen de bebouwde kom. Opvallend is de toename van verkeersdoden na enkelvoudige ongevallen in Zeeland, terwijl het aantal verkeersdoden na aanrijding met een motorvoertuig hier juist aanmerkelijk is afgenomen. Ook zien we een verbeterde veiligheid op provinciale wegen, maar toename van het aantal doden op gemeentelijke wegen met een snelheidslimiet van 50 km/uur.