Gepubliceerd: Verkeersvaardigheidstraining met virtual reality voor basisschoolleerlingen

Evaluatie van het WegWijs VR-experiment R-2018-12

SWOV heeft een evaluatie uitgevoerd van een experiment waarin basisschoolleerlingen met een trainings-app spelenderwijs verkeerssituaties kunnen oefenen in een VR-omgeving. De vraag daarbij was of en hoe deze training bijdraagt aan hun kennis, inzicht, houding en bewustzijn ten aanzien van verkeersveiligheid, en aan hun verkeersvaardigheid zoals die wordt getoetst in een VR-omgeving.

De evaluatie wijst uit dat de verkeersvaardigheid van kinderen verbetert in een VR-omgeving door te oefenen met WegWijs VR. Het aantal veilig uitgevoerde oefeningen steeg van 16% in de voormeting naar 49% in de nameting. Daarmee is de WegWijs VR-training – voor zover bekend - het eerste verkeerseducatiemiddel in Nederland dat wetenschappelijk op gedragseffecten is getest binnen een virtuele omgeving en daar positieve resultaten heeft laten zien.

SWOV voerde de evaluatie uit in opdracht van Verzekeraar Interpolis, die de trainings-app ontwikkelde.