Groot Verkeersveiligheidsdebat: nieuw kabinet moet nu doorpakken op verkeersveiligheid

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen moet het nieuwe kabinet een duidelijke verkeersveiligheidsambitie formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen. Dit stelt de Verkeersveiligheidscoalitie in haar ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’.

Op 22 april 2021 werd het Manifest gepresenteerd tijdens het Groot Verkeersveiligheidsdebat. Meer dan tweehonderd kijkers konden online volgen hoe de Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Kiki Hagen (D66) het gesprek aangingen met elkaar en met SWOV-directeur Peter van der Knaap over de vraag hoe het nieuwe kabinet de verkeersveiligheidsambities waar kan maken.

In de Verkeersveiligheidscoalitie zijn bijna veertig partijen vertegenwoordigd zoals maatschappelijke organisaties, decentrale overheden, verzekeraars en onderzoeksinstellingen die zich met verkeer en verkeersveiligheid bezighouden.

De coalitie stelt dat het nieuwe kabinet vijf prioriteiten tot speerpunten van beleid moet maken:

  1. verkeersveilige woonwijken, stads- en dorpscentra en fietspaden,
  2. veilig ingerichte doorgaande wegen,
  3. veilige voertuigen met effectieve veiligheidssystemen (ADAS), 
  4. ouderen veilig mobiel en
  5. minder afleiding in het verkeer door effectieve verkeershandhaving.