Herhaalde oproep tot invullen enquête over SPV

- UPDATE: Inmiddels is de vragenlijst verlopen -

In juni en in augustus 2022 heeft SWOV bij beleidsmedewerkers verkeersveiligheid van gemeenten een vragenlijst uitgezet over hoever gemeenten zijn met een risicoanalyse en/of een uitvoeringsprogramma/uitvoeringsagenda verkeersveiligheid.

Hierbij een herhaalde oproep van Kennisnetwerk SPV en SWOV om de enquête in te vullen. Ook als gemeenten eerder in 2020 of 2021 deze enquête hebben ingevuld, wordt beantwoording voor 2022 op prijs gesteld.