Jaarverslag 2015

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden daalt niet langer en het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe. Als niet op alle niveaus ingrijpende aanpassingen in beleid en uitvoering worden gedaan, zal de Nederlandse doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.500 ernstig verkeersgewonden in 2020 niet worden gehaald.

Over SWOV en over de inspanningen die SWOV in 2015 heeft verricht om wél succesvol aan de verkeersveiligheidsdoelstellingen tegemoet te kunnen komen, vindt u alle informatie in dit web-based jaarverslag.

Ga naar Jaarverslag 2015 »