LEVITATE project afgerond

Vorige week vond in Brussel de final conference van LEVITATE plaats. De hybride slotconferentie was een kans voor de LEVITATE project partners om de behaalde resultaten en de ontwikkelde tools met het grote publiek te delen. LEVITATE is een Europees project dat gericht is op het voorspellen van effecten van ontwikkelingen op het gebied van 'Conncected, cooperative and automated mobility' (CCAM). Binnen het project is een beleidstool ontwikkeld om beleidsmakers te ondersteunen bij beslissingen omtrent CCAM.

De dag werd geopend door Georgios Sarros, een projectmanager bij CINEA, die LEVITATE plaatste in het bredere plaatje van ontwikkelingen op het gebied van CCAM binnen de Europese Unie. Vervolgens presenteerde het consortium de bouwstenen van de LEVITATE-methodiek, onder andere de selectie van effecten en beleidsinterventies, het bepalen van verkeersveiligheidseffecten en de kosten-batenanalyse. Daarna werden de belangrijkste resultaten besproken: de effecten op korte, middellange en lange termijn van beleidsinterventies op het gebied van stedelijk vrachtverkeer, stadsvervoer en personenauto's. Ten slotte vond er een hands-on demonstratie plaats van de Policy Support Tool. De conferentie werd afgesloten met presentaties over de beleidsimplicaties van CCAM.

SWOV was onder andere betrokken bij het bepalen van de verkeersveiligheidseffecten van ontwikkelingen en beleidsinterventies op het gebied van CCAM. Eerst is geanalyseerd op welke wijzen de verkeersveiligheid beïnvloed wordt en vervolgens is getracht de effecten zoveel mogelijk te kwantificeren, onder andere met behulp van het microsimulatiemodel AIMSUN Next. Daarnaast heeft SWOV een rijsimulatorstudie uitgevoerd waarin gekeken is hoe bestuurders hun rijgedrag aanpassen als ze omringd worden door automatisch rijdende voertuigen. Ook speelde SWOV een belangrijke rol in de verspreiding van de onderzoeksresultaten en was SWOV verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de communicatie middelen, waaronder de website, nieuwsbrieven en project videos.

SWOV was ook betrokken bij de ontwikkeling van het conceptuele model waarin de verschillende effecten van CCAM in kaart zijn gebracht. Wendy Weijermars "Ontwikkelingen op het gebied van CCAM hebben effecten op heel veel verschillende terreinen, bijvoorbeeld op de verkeersveiligheid, milieu en verplaatsingsgedrag. Daarbij zijn er ook nog allerlei verbanden tussen de effecten, zo beïnvloedt verplaatsingsgedrag bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Het was dan ook een enorme uitdaging om alle effecten in kaart te brengen en vervolgens te proberen deze zo goed mogelijk te voorspellen. Juist vanwege de relaties tussen de verschillende effecten, was het heel leerzaam om als SWOV bij dit multidisciplinaire project betrokken te zijn en samen te werken met wetenschappers uit andere disciplines en andere landen."

Dit project werd gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (grant agreement No 824361)